---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 04.03.2024

"Masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe DN1-Valea Prahovei, sectorul de drum Comarnic-Predeal”

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 27.02.2024, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 97/01.04.2021, pentru proiectul: "Masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe DN1-Valea Prahovei, sectorul de drum Comarnic-Predeal”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 2.197.803,73 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 1.573.727,66 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 277.716,64 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 346.359,43 lei.

Cod proiect:139645.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.