---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 24.07.2023

Modernizare DN 29D Botosani – Stefanesti, km 2+800 – km 18+500 si km 21+800 – km 48+146

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 22.06.2023, încheierea Contractului de Finanțare nr.253 pentru proiectul Modernizare DN 29D Botosani – Stefanesti, km 2+800 – km 18+500 si km 21+800 – km 48+146in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific - OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea - Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezinta modernizarea infrastructurii de transport rutier de interes national în vederea asigurarii conexiunii la reteaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere al oportunitatilor de transport în vederea asigurarii accesibilitatii la oportunitati de munca prin modernizarea sectorului de drum DN29 cuprins intre localitatile Botosani si Stefanesti.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

  • Modernizarea a 42,739 km de drum national, inclusiv construirea a 2 viaducte si 5 poduri noi, si reabilitarea a 3 poduri.
  • Cresterea indicelui de accesibilitate cu minim 25% in primul an de operare

Valoarea totală a proiectului este de 260,898,452.06 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 186,713,234.10 lei, 15% contribuția proprie 32,949,394.25 lei, diferenta de 41,235,823.71 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 100 luni, respectiv între data 24.09.2015 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 137512

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.