---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Luni, 02.05.2022, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție “Varianta de ocolire Buftea”.

Până la termenul limită, a fost depusă o ofertă de către: Asocierea E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. (lider de asociere) - OPR ASFALT S.R.L. - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. (România – România – Spania). 

Valoarea estimată a contractului variază între 192.270.068,97 și 227.496.949,70 Lei, fără TVA.

Durata de realizare a contractului este de 34 de luni din care, 10 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție.  

VO Buftea, în lungime de 5,77 km, se desprinde din DN lA (km 17+ 100) cu orientarea nord, ocolind pe partea de est complexul Avicola Buftea (zona propusă spre construire de locuințe colective) și continuă, utilizând culoarul natural din lungul canalului situat la est de localitatea Buftea, aproximativ paralel cu DN IA.

Traseul intersectează denivelat drumul colector prevăzut în PUG spre a fi lărgit la 4 benzi de circulaţie (km 0+580), DJ 101 (km 2+785) și magistrala 300 a C.F.R. (km 4+600), realizând joncțiunea cu DN lA (km 21+700), utilizând strada Metalurgiei (limita teritorial administrativă Buftea și Ilfov).

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

 

CNAIR SA