---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, noiembrie  2017

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul Reactualizare a Studiului de Fezabilitate, intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie  pentru „Varianta de Ocolire a  Municipiului Zalău – Etapa 2, intre DN 1F km 76+625 – DJ 191C" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T.

Localizarea proiectului- Varianta de ocolire a municipiului Zalau cu acces din DN 1F (km 76+625) în DJ 191C se află în regiunea Nord-Vest a țării, județul Sălaj.

Obiectivul general al  proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Studiul de Fezabilitate;

2. Proiect Tehnic;

3. Detalii de execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 7.116.602,05 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-4.491.714,338 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-1.497.238,112lei, iar restul de 1.127.649,60 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare etapa de proiectare- faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Zalău, între DN 1F km 76+625-DJ 191C. Această etapă constituie primul pas în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unor coridoare noi de transport.

Proiectul Reactualizare a Studiului de Fezabilitate, intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie  pentru „Varianta de Ocolire a  Municipiului Zalău – Etapa 2, intre DN 1F km 76+625 – DJ 191C" este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Variante de ocolire, poziția nr. 6-Varianta de ocolire Zalău, având ca sursă de finanțare Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat în perioada de programare 2014-2020 și este cuprins în cadrul anexei fără clauza de reformă structurală activată.

Durata proiectului 8 luni.

Efectele maxime ale proiectului după implementare vor fi atinse în momentul în care  va fi implementat în întregime.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.