---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Varianta de ocolire Bocsa

 

 București, 02.06.2022

 

“Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.), obtinere Autorizatie de Construire (A.C.) si elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitii

Varianta de ocolire Bocsa”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus, in data de 31.05.2022 Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.), obtinere Autorizatie de Construire (A.C.) si elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitii Varianta de ocolire Bocsa” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutieraa TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului este sustinerea unei dezvoltari economice sustenabile plecand de la asigurarea unei infrastructuri corespunzatoare si imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatul asteptat al proiectului este elaborarea Studiului de Fezabilitate, elaborarea Proiectului Tehnic si a Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire.

 

Valoarea totală a proiectului este de 15.295.128,43 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 10.953.781,76, 15% contributia proprie – 1.933.020,30 lei, diferenta pana la valoarea totala reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 19 luni.

Cod proiect 155500.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.