---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București - 01.04.2020

”Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ191C”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 27.03.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ191C" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T globală - Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investiții

Obiectivul gener