---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Varianta de ocolire Satu Mare

 

 

București, 02.05.2023

„Varianta de ocolire Satu Mare”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 26.04.2023, Actul Adițional nr.5, la Contractul de Finanțare nr. 21/14.11.2018, pentru proiectul: „Varianta de ocolire Satu Mare”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.5 se modifica una dintre clauzele importante:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 559.112.344,81 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 294.767.249,86 l