---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Varianta de ocolire Târgu Mureș

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 12.09.2019 Actul Adițional nr. 1, la Contractul de Finanțare nr. 10/09.08.2018, pentru proiectul ”Varianta de ocolire Târgu Mureș”, (cod SMIS 2014+116393).

Prin semnarea Actului Adițional nr.1 se modifică la Condiții Generale articolele următoare:

  • Articolul nr. 2, alin (2)- Durata contractului și perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, si perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor;
  • Articolul nr. 3 - Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) și alin. (2), se modifică și va avea următorul cuprins:
    • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 430.954.250,90 lei;
    • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune, în procent de 85%, este de 293.208.262,28 lei;
    • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 51.742.634,51 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 116393

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Flo