---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 20.02.2024

“Varianta Ocolitoare Zalau Nord - Alternativa pentru decongestionarea traficului rutier pe DN 1H in localitatile Zalau, Criseni, Hereclean

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant si in parteneriat cu ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA ZALAU,a elaborat și depus in data de 20.02.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul: „Varianta Ocolitoare Zalau Nord - Alternativa pentru decongestionarea traficului rutier pe DN 1H in localitatile Zalau, Criseni, Hereclean” in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport 2021-2027, în cadrul componentei RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere- Fondul European de Dezvoltare Regională; Prioritate: P2.Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific: RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Obiectivul general al proiectului consta in: preluarea fluxurilor majore care tranzitează zona în scopul fluidizării traficului prin reducerea timpului de transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea traficului greu și traversarea Municipiul Zalău, localității Crișeni și a localității Hereclean, separând fluxurile de trafic care generează probleme legate de timpul de tranzitare, poluare atmosferică, afectarea prin vibrații a locuințelor din localitatea Crișeni și accidente rutiere și facilitarea legăturii cu localitățile din zonă.

Obiectivul specific ale proiectului este: proiectarea la faza SF,PAC+POE, PT+DDE, inclusiv analize, investigații, studii, documentații, etc, documentații cadastrale și pt expropriere, PUZ, obținerea de avize, acorduri, autorizații solicitate prin certificatul de urbanism, pentru realizarea Variantei de ocolire a municipiului Zalău, inclusiv conectarea la rețeaua de drumuri existente.

Valoarea totală a proiectului este de: 5.401.328,01 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 1.820.037,92 lei, contributia proprie – 2.730.056,88, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 30 luni.

Cod proiect: 319683.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Transport 2021-2027.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.