---

Eşti aici

TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE ACORDURI SI AUTORIZATII DE AMPLASERE SI/SAU ACCES IN ZONA DRUMULUI NATIONAL

 

Tarifele de eliberarea a acordurilor si a autorizatiilor de amplasare si/ sau de acces in zona drumului national sunt stabilite la Anexa nr.6 a Ordinului nr. 290/17.06.2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, cu modificarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr.484/02.08.2013.

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA [euro]

A.

Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drum

1

Analiza primară la depunerea documentaţiei tehnice pentru obiective socio-economice şi reţele edilitare

tarif/document

30

2

Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de locuinţă unifamilială, garaje racorduri apă, canal, electricitate, gaze etc.)

tarif/document

27

3.

Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridice

tarif/document

130

Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1.000 mp

+0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar

4.

Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridice

tarif/document

80

Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1.000 mp

+0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar

5.

Reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective socioeconomice, reţele edilitare şi panouri publicitare

tarif/document

75

6.

Prelungirea acordului prealabil de amplasare şi acces la drum pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare

tarif/document

50

7.

Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare

tarif/document

30

Avize/acorduri pentru reţele edilitare noi şi existente:

8.1.

în afara zonei de siguranţă a drumului naţional

tarif/document

400

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.2.

pentru lucrări noi prin caseta tehnică în intravilan unde partea carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără afectarea zonei de siguranţă

tarif/document

200

+0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.3.

modernizarea reţelei edilitare existente, în una dintre situaţiile:

 

150

a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin săpătură deschisă sau foraj, fără afectarea zonei de siguranţă a drumului;

150

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin caseta tehnică

tarif/document

75

+0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici fără afectarea zonei de siguranţă a drumului

tarif/document

300

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.4.

În situaţii speciale:

 

 

a) în ampriza drumului

tarif/document

800

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

b) zona de siguranţă

tarif/document

600

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

9

Avize pentru manifestări culturale, artistice şi sportive

tarif/document

10 euro/oră + 40 euro/km

10

Avize de amplasare şi consideraţii tehnice privind amplasarea unor obiective în zonă a viitoarelor trasee de drumuri naţionale şi autostrăzi

tarif/document

50

11

Eliberare duplicat (copie) acord prealabil/autorizaţie de amplasare

tarif/document

10 

 

In conformitate cu prevederile Ordinului:

- art.2 “(3) Tarifele prevazute în anexa nr. 6 se aplica nediscriminatoriu, la acelasi nivel, pentru persoanele române si strane”;

 - art.3 “(5) Tarifele prevazute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice si juridice române sau straine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.

In conformitate cu prevederile Notei de aplicare a tarifelor de la anexa nr. 6 a Ordinului:

“4. Acordul si autorizatia de amplasare si de acces la drum se emit pentru o anumita functie a obiectivului. La schimbarea functiei sau a destinatiei, beneficiarul este obligat sa obtina aprobarea administratorului drumului pentru noua situatie.

5. Tarifele se percep persoanelor fizice si juridice care au obligatia de a solicita autorizatie.

 8. Persoanelor fizice care solicita avizul administratorului drumului pentru constructii de locuinte, garaje, racorduri la instalatiile de gaze, apa, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încaseaza o singura data suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizatiei.”

 

TARIFE PENTRU UTILIZAREA/OCUPAREA ZONEI DRUMULUI NATIONAL PRIN AMPLASAREA/AMENAJAREA DE CONSTRUCTII, ACCESE, INSTALKATII, PANOURI PUBLICITARE SAU ALTE ASEMENEA

Tarifele de eliberarea a acordurilor si a autorizatiilor de amplasare si/ sau de acces in zona drumului national sunt stabilite la Anexa nr.6 a Ordinului nr. 290/17.06.2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, cu modificarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr.484/02.08.2013.

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA

B.

Ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor naţionale şi autostrăzilor

12.

Amplasare panou publicitar

drum european

tarif/m2/lună

3,09

drum naţional principal sau secundar

0,75

13.

Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare şi nealimentare)

drum european

tarif/m2/lună

0,75

drum naţional principal sau secundar

0,45

autostradă

1,89

14.

Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, precum şi suprafeţele sau lungimi de trasee de canalizaţii devenite disponibile, care aparţin administratorului drumului, în zone adiacente

drum european

 

stabilit prin licitaţie

drum naţional principal sau secundar

tarif/m2/lună sau ml/lună

 

autostradă

   

15.

Locuri de parcare ce deservesc Obiective economice

drum european

tarif/m2/lună

0,83

drum naţional principal sau secundar

0,5

16.

Căi de acces la diferite obiective (staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spatii comerciale, show-room etc.)

drum european

tarif/m2/lună

0,75

drum naţional principal sau secundar

0,45

autostradă

1,89

C.

Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte

Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet

17.1.

subtraversare

 

tarif/ml/lună

0,43

17.2.

cablu subteran în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,43

sub partea carosabilă

0,56

în zona de siguranţă

0,21

17.3.

stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/buc./lună

1,26

în zona de siguranţă

0,98

17.4.

cablu aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,43

în zona de siguranţă

0,21

17.5.

pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă

în canale tehnice

tarif/ml/lună

1,82

ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

3,22

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare

18.1.

traversare aeriană

 

tarif/ml/lună

1,22

18.2.

subtraversare

 

tarif/ml/lună

0,84

18.3.

amplasare subterană în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,84

sub partea carosabilă

1,42

în zona de siguranţă

0,66

18.4.

amplasare aeriană în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

3,3

în zona de siguranţă

2,35

18.5.

pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă

în canale tehnice

tarif/ml/lună

8,47

ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

13,17

In conformitate cu prevederile Ordinului:

- art.2 “(3) Tarifele prevazute în anexa nr. 6 se aplica nediscriminatoriu, la acelasi nivel, pentru persoanele române si strane”;

- art.3 “(5) Tarifele prevazute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice si juridice române sau straine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.

          In conformitate cu prevederile Notei de aplicare a tarifelor de la anexa nr. 6 a Ordinului:

6.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul comerţului.

7.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor naţionale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile naţionale sau alte lucrări în zona de siguranţă.

9.Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur.

10.Pentru spaţiile prevăzute la lit. B poziţia 13 din tabel, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile.

11.Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 16 din tabel, suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate) a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate.

 

 

SCUTIRI DE PLATA

Conform Notei de aplicare a tarifelor de la Anexa nr. 6 a Ordinului:

13.Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B şi C din tabel nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial.

14.Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).