---

Eşti aici

E-Petitie

 1. Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie, legal constituită, o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare);
 2. Formular-tip (E-PETIȚIE), care va conține: nume/prenume, adresa, e-mail, telefon, textul petiției, documente atașate (dacă este cazul), modalitatea de transmitere a răspunsului formulat de către Companie. – descărcare formular. – Acest formular va avea ca descărcare finală adresa oficială a CNAIR –SA, respectiv: registratura.cnair@andnet.ro.

Disclamer:

 1. CNAIR SA nu va lua în considerare petițiile ale căror date nu sunt complete sau corecte.
 2. Numele și datele de contact ale petentului trebuie sa fie reale și corecte.
 3. Nu sunt luate în calcul petițiile anonime sau completate cu date false. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu sunt luate în considerare, acestea fiind clasate, potrivit art.7 din O.G. nr. 27/2002.
 4. Nu sunt luate în calcul petițiile în care este folosit un limbaj licențios.
 5. Nu sunt luate în considerare petițiile care, în loc de nume și prenume au trecută decât o adresă de e-mail.
 6. Nu se iau în considerare petițiile care, deși au datele de contact trecute, nu conțin text, clar, privind informațiile solicitate.
 1. Legislație:
 1.  Raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Disclamer 2: Înțeleg că datele mele vor fi prelucrate de CNAIR-SA în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine (soluționarea solicitărilor de informații de interes public) ori pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 1. Modalitatea de transmitere a unei petiții către CNAIR-SA:
 • Poșta electronică la adresa de e-mail: registratura.cnair@andnet.ro (decărcare formular);
 • Prin completarea directă a formularului E-PETIȚIE de mai jos;
 • Fax la nr. 021.312.09.84;
 • Prin poștă (în format letric), pe adresa: CNAIR-SA, Bd Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, poarta A, clădirea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
 • Depunere directă la Registratura CNAIR –SA, la poarta A din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (Palatului CFR), programul de lucru AL Registraturii Generale a CNAIR SA Central în intervalul Luni - Joi 8:30 - 15:30, Vineri 8:30 - 13:00
Files must be less than 10 MB.
Tipuri de fișiere permise: pdf.
Imagine CAPTCHA
Introduceti textul din imaginea de mai sus.