---

Eşti aici

Informatii cu privire la sanctiunile aplicate pentru lipsa tarifului de trecere a podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda se obtin de la CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica, la numarul de telefon 021.317.11.25. In situatia in care doriti transmiterea unei petitii, ce are ca subiect un proces vebal de constatare a contraventiei pentru lipsa peajului, aveti posibilitatea de a va adresa CESTRIN prin e-mail la adresa info.rovinieta@cestrin.ro sau fax la numarul 021.315.15.84.

In situatia emiterii peajului pentru un numar de inmatriculare eronat, in cazul in care nu a fost solicitata si efectuata corectia numarului de inmatriculare in termen de 60 minute de la emitere la punctul de distributie unde a fost emis peajul, utilizatorul poate solicita CNADNR - S.A. corectia numarului de inmatriculare in baza de date.
Solicitarea se transmite in original la CNADNR - S.A., conform formularului-tip care se regaseste pe pagina www.cnadnr.ro sectiunea Peaj Fetesti (E-Tarif) - Cerere schimbare numar inmatriculare eronat, impreuna cu:
a) o copie a documentului copie client emis pentru numarul de inmatriculare eronat;
b) o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de inmatriculare corect;
c) o copie a documentului de plata.

Pe baza documentelor mentionate anterior, CNADNR - S.A. va efectua corectia numarului de inmatriculare daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:
a) numarul de identificare al vehiculului, inscris in documentul copie client, corespunde cu cel inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator;
b) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, nu este inscris numarul de identificare al vehiculului, iar conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule numarul de inmatriculare inscris in document, la data eliberarii peajului, nu era alocat unui vehicul;
c) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, este inscris un numar de inmatriculare al unui vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de trecere;
d) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor straini, numarul de inmatriculare inscris la emiterea peajului prezinta o eroare de maximum doua caractere si numarul de identificare al vehiculului.

 
Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare). Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastra figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar responsabilitatea achitarii peajului revine in exclusivitate utilizatorilor (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania sau in alte state).
CNADNR nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal. 
In aceasta situatie, puteti formula o contestatia la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliati sau isi are sediul firma dumneavoastra.

Totodată, pentru a evita aplicarea unor alte sanctiuni contraventionale, va informam ca trebuie să vă adresaţi organului fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă aveţi domiciliul. Acesta va notifica DRPCIV cu privire la înstrăinarea vehiculului, în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglemetările în materie fiscală, pentru a efectua menţiunile necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate (RNEPCVI). In cazul înregistrării vehiculului respectiv utilizand podurile peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda fara peaj valabil, mențiunea privind înstrăinarea acestuia (conform celor precizate mai sus), va fi adusă la cunoștință CNAIR SA, fiind astfel evitată întocmirea unui proces verbal de constatare a contravenției pe numele dvs.

 

 

In situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului . Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele detinatorului (firma de leasing).

 

Fapta de a circula fara peaj valabil constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru lipsa peajului nu se constituie venit la bugetul CNAIR SA. Acestea  se fac venit integral la:

  • bugetele locale, in cazul amenzilor aplicate persoanelor fizice;
  • bugetul de stat, in cazul amenzilor aplicate persoanelor juridice.

Amenzile care se cuvin:

  • bugetelor locale - se achită in conturile dedicate deschise la administraţiile publice locale*, la casieriile acestora ori la alte instituţii publice abilitate să administreze aceste venituri ale bugetelor locale  sau, prin mijloace de plata online, administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale (ex. ghiseul.ro - daca institutia in contul careia persoana fizica intentioneaza sa faca plata amenzii, este inrolata);
  • bugetului de stat - se achita in conturile dedicate deschise la unităţile Trezoreriei Statului, la institutiile autorizate de acestea sa incaseze amenzile sau, prin mijloace de plata online, administrate/ autorizate/ acceptate de unităţile Trezoreriei Statului.

 

             * desi plata amenzii se poate efectua in conturile dedicate deschise la oricare din administraţiile publice din Romania, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, este indicat ca plata amenzii sa se faca in conturile dedicate deschise la administraţia publica locala unde isi are domiciliul contravenientul persoana fizica;

In aceste conditii, intrucat CNAIR SA nu gestioneaza aceste conturi si mijloace de plata online, nu poate indica in procesele verbale intocmite pentru lipsa peajului:

            - conturile dedicate ale administraţiilor publice locale in care personele fizice vor intentiona sa achite amenzile;

            - conturile dedicate ale unităţilor Trezoreriei Statului in care personele juridice trebuie sa achite amenzile;

            - mijloace de plata online administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale si de unităţile Trezoreriei Statului in care personele fizice si personele juridice, dupa caz,  pot achita amenzile."

PEAJ prin SMS

Cumpara peaj pe portalul

www.erovinieta.ro

In prezent, puteti achitiona peajul (tarif trecere pentru utilizarea podurilor intre Fetesti si Cernavoda) prin intermediul SMS daca detineti abonament sau cartela preplatita de la operatorii de telefonie mobila ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM MOBILE si RCS&RDS. 

Pasii pe care un utilizator trebuie sa-i urmeze sunt:

1 - se trimite la 7577 textul care contine numarul de inmatriculare si categoria tarifara corespunzatoare tipului de vehicul (1,2,3 sau 4).

2 - se va primi un mesaj prin care se cere sa confirme achizitia (mesajul va contine informatii detaliate despre achizitie, inclusiv costul total).

3 - pentru confirmarea achizitiei, se trimite la numarul 7577 un mesaj cu textul DA , ulterior primirii mesajului de la pasul 2 - in maxim 3 ore

 4 - se va primi un mesaj de confirmare a achizitiei ce va contine seria peajului, categoria acestuia, numarul de inmatriculare pentru care a fost emis si data la care perioada de valabilitate expira.

Exemplu:
Daca vehiculul dvs. are numarul de inmatriculare B00AJV si este un vehicul tip transport marfa cu MTMA mai mare sau egal cu 12t, cu minimum 4 axe (inclusiv), si doriti in data de 27.12.2015 sa achitati un peaj, pasii sunt urmatorii:

1 - veti trimite la 7577 un SMS cu textul "B00AJV 4"

2 - veti primi un SMS cu textul "Vrei peaj Fetesti cat. 4 (Marfa >=12t min.4axe) - 1 trecere, pt. B00AJV tarif 91 lei.Cost total xx.yy EUR+TVA. Trimite DA pentru confirmare in maxim 3 ore." 

3 - veti trimite la 7577 un SMS cu textul "DA" in maxim 3 ore de la primirea mesajului de la pasul 2 

4 - veti primi un SMS cu textul "A fost emis peajul pt 1 TRECERE pod Fetesti seria xxxxxxxxxxx categoria 4, pentru vehiculul B00AJV. Trecerea poate fi efectuata in 12 luni, pana la 26.12.2016 ora 23:59:59" 

 

IMPORTANT!!! In situatia in care dupa primirea SMS-ului de confirmare a emiterii peajului primiti un alt SMS cu textul “SMS de confirmare emitere peaj Fetesti nu a putut fi transmis. Peajul nu a fost emis.Trimite nr. inmatriculare urmat de cat. peaj coresp. tip vehicul.” inseamna ca tranzactia nu a putut fi taxata de catre operatorul de telefonie mobila, iar peajul nu este valabil.

Precizari suplimentare:

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru 1 trecere

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru vehicule inmatriculate in Romania;
Prin SMS nu se poate achizitiona peajul daca solicitarea este initializata din afara teritoriului Romaniei;
In cazul in care se trimite textul in alt format, decat cel prevazut la pasul 1, acesta nu va fi luat in considerare

Detalii privind costul total al achizitiei peajului prin SMS este comunicat utilizatorului in mesajul text prevazut la pasul 2 (costul total cuprinde si costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte)

Utilizatorul nu poate considera peajul emis daca nu a primit mesajul de confirmare prevazut la pasul 4

Categorie tarifara peaj asociata tipului de vehicul:

1 - Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone

2 - Marfa 3,5 tone < MTMA < 12 tone / microbuz

3 - Marfa MTMA>=12 tone, <=3 axe / Autocar

4 - Marfa MTMA>=12 tone, >=4 axe

Pentru informatii suplimentare referitoare la categoriile tarifare sa poate trimite la numarul 7577 un mesaj cu textul INFO (0,05 EUR+TVA/SMS trimis)

Pentru cartelele preplatite nu se aplica TVA, achizitia fiind efectuata numai daca exista disponibil creditul necesar.

Daca dupa transmiterea unui mesaj catre numarul 7577 nu primiti niciun mesaj este posibil ca pe acel numar de telefon sa existe eventuale restrictii, motiv pentru care va trebui sa luati legatura cu call centerul operatorului dvs. de telefonie mobila pentru mai multe detalii.

Fiecare operator de telefonie are publicat pe site-ul propriu costul total al achizitiei peajului prin SMS, la urmatoarele pagini web:

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/servicii-si-aplicatii/plata-pe-factura-vodafone/index.htm#tab-1

https://www.orange.ro/servicii/sms-pod-fetesti/

http://www.rcs-rds.ro/taxapod

https://www.telekom.ro/plata-peaj-fetesti/

Categorie vehicul

Conform OMT nr. 612/2015
(TVA inclus)

Tarif aplicat de operatorii de telefonie pentru plata peajului prin SMS (fara TVA)

 

Orange

RCS

Telekom

Vodafone

1

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto - autoturisme;

13.0 lei

2.8 €

2.55 €

2.5 €

2.7 €

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane.

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto;

47.0 lei

9.3 €

9.05 €

9.05 €

9.2 €

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane.

3

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto;

64.0 lei

12.6 €

12.2 €

12.2 €

12.4 €

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe, inclusiv, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane.

4

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egalăcu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane.

91.0 lei

17.8 €

17.15 €

17.15 €

17.6 €

 

Incepand cu data de 30.04.2015 plata tarifului de trecere pentru podurile peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda (peaj) se realizeaza prin intermediul SIEGMCR (sistemul informatic de emitere gestiune si monitorizare a rovinietei).

Astfel, tariful poate fi achitat pe www.erovinieta.ro (portal oficial al CNAIR – SA), la punctele apartinand OMV PETROM, MOL, MOL RETAIL COMERT, ROMPETROL, SOCAR PETROLEUM, LUKOIL, UNTRR), prin SMS la numarul 7577 (numar disponibil in retelele de telefonie mobila ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM MOBILE si RCS&RDS) si cash la statia de taxare Fetesti.

Daca se opteaza pentru achitarea peajului la distribuitorii autorizati sau prin SMS, acesta se poate achita inainte de utilizarea podurilor sau pana la ora 24:00 a zilei urmatoare trecerii.

Daca se opteaza pentru achitarea peajului cash la statia de taxare Fetesti, se vor utiliza portile prevazute cu bariere si agenti incasatori.

Peajul achitat la distribuitorii autorizati sau prin SMS si neutilizat intr-o perioada de 12 luni isi pierde valabilitatea

 
In prezent, puteti achitiona peajul (tarif trecere pentru utilizarea podurilor intre Fetesti si Cernavoda) prin intermediul SMS daca detineti abonament sau cartela PrePay de la operatorii de telefonie mobila ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM MOBILE si RCS&RDS. 
Pasii pe care un utilizator trebuie sa-i urmeze sunt:
1 - se trimite la 7577 textul care contine numarul de inmatriculare si categoria tarifara corespunzatoare tipului de vehicul (1,2,3 sau 4).
2 - se va primi un mesaj prin care se cere sa confirme achizitia (mesajul va contine informatii detaliate despre achizitie, inclusiv costul total).
3 - pentru confirmarea achizitiei, se trimite la numarul 7577 un mesaj cu textul DA , ulterior primirii mesajului de la pasul 2 - in maxim 3 ore 
4 - se va primi un mesaj de confirmare a achizitiei ce va contine seria peajului, categoria acestuia, numarul de inmatriculare pentru care a fost emis si data la care perioada de valabilitate expira.

Exemplu:
Daca vehiculul dvs. are numarul de inmatriculare B54AJV si este un vehicul tip transport marfa cu MTMA mai mare sau egal cu 12t, cu minimum 4 axe (inclusiv), si doriti in data de 27.12.2015 sa achitati un peaj, pasii sunt urmatorii:
1 - veti trimite la 7577 un SMS cu textul "B54AJV 4" 
2 - veti primi un SMS cu textul "Vrei peaj Fetesti cat. 4 (Marfa >=12t min.4axe) - 1 trecere, pt. B54AJV tarif 91 lei.Cost total xx.yy EUR+TVA. Trimite DA pentru confirmare in maxim 3 ore." 
3 - veti trimite la 7577 un SMS cu textul "DA" in maxim 3 ore de la primirea mesajului de la pasul 2 
4 - veti primi un SMS cu textul "A fost emis peajul pt 1 TRECERE pod Fetesti seria xxxxxxxxxxx categoria 4, pentru vehiculul B54AJV. Trecerea poate fi efectuata in 12 luni, pana la 26.12.2016 ora 23:59:59"" 

Precizari suplimentare:
Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru 1 trecere
Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru vehicule inmatriculate in Romania;
Prin SMS nu se poate achizitiona peajul daca solicitarea este initializata din afara teritoriului Romaniei;
In cazul in care se trimite textul in alt format, decat cel prevazut la pasul 1, acesta nu va fi luat in considerare
Detalii privind costul total al achizitiei peajului prin SMS este comunicat utilizatorului in mesajul text prevazut la pasul 2 (costul total cuprinde si costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte)
Utilizatorul nu poate considera peajul emis daca nu a primit mesajul de confirmare prevazut la pasul 4
Categorie tarifara peaj asociata tipului de vehicul:
1 - Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone
2 - Marfa 3,5 tone < MTMA < 12 tone / microbuz 
3 - Marfa MTMA>=12 tone, <=3 axe / Autocar
4 - Marfa MTMA>=12 tone, >=4 axe
Pentru informatii suplimentare referitoare la categoriile tarifare sa poate trimite la numarul 7577 un mesaj cu textul INFO (0,05 EUR+TVA/SMS trimis)
Pentru cartelele preplatite nu se aplica TVA, achizitia fiind efectuata numai daca exista disponibil creditul necesar.
Daca dupa transmiterea unui mesaj catre numarul 7577 nu primiti niciun mesaj este posibil ca pe acel numar de telefon sa existe eventuale restrictii, motiv pentru care va trebui sa luati legatura cu call centerul operatorului dvs. de telefonie mobila pentru mai multe detalii.

Fiecare operator de telefonie are publicat pe site-ul propriu costul total al achizitiei peajului prin SMS, la urmatoarele pagini web: 
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/servicii-si-aplicati...
https://www.orange.ro/servicii/sms-pod-fetesti/
http://www.rcs-rds.ro/taxapod
https://www.telekom.ro/asistenta/?id=819


La momentul la care va prezentati intr-unul din punctele de lucru ale distribuitorilor autorizati de CNADNR - S.A. sa incaseze tariful de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda (peaj), pentru achitarea acestuia trebuie sa:
- comunicati personalului distribuitorului numarul de inmatriculare al vehiculului asa cum este inscris in certificatul de inmatriculare;
- comunicati personalului distribuitorului numarul de identificare al vehiculului (seria de sasiu) atunci cand se solicita acest lucru de catre personalul distribuitorului;
- comunicati personalului distribuitorului categoria tarifara corespunzatoare tipului de vehicul, conform clasificarii urmatoare:
Categorie tarifara peaj asociata tipului de vehicul: 
    1 - Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone
     2 - Marfa 3,5 tone < MTMA < 12 tone / Microbuz 
     3 - Marfa MTMA>=12 tone, <=3 axe / Autocar
     4 - Marfa MTMA>=12 tone, >=4 axe 

In urma furnizarii datelor, personalul distribuitorului va elibera un document, denumit "copie partener" , document pe care vi-l va inmana, in vederea verificarii corectitudinii datelor inscrise si certificarii, prin semnatura, a corectitudinii acestora.
In cazul in care observati ca datele inscrise nu sunt conforme cu cele solicitate, returnati personalului distribuitorului copia partner nesemnata si solicitati eliberarea unui nou document, in conformitate cu cele solicitate. 
In acesta situatie, personalul distribuitorului este obligat sa emita un nou document "copie partener".
In situatia in care datele inscrise in ,,copie partener” sunt conforme cu cele solicitate, trebuie sa semnati acest document, personalul distribuitorului urmand a va inmana exemplarul "copie client" al peajului, document ce va fi stampilat de distribuitor si va ramane in posesia dumneavoastra.

Doar emiterea de catre personalul distribuitorului a documentului "copie client" atesta inregistrarea in baza de date a peajului.

In cazul in care observati o eroare la inscrierea numarului de inmatriculare, dupa ce ati semnat documentul "copie partener", iar personalul distribuitorului a emis documentul "copie client", puteti solicita corectia numarului de inmatriculare, in punctul de lucru al distribuitorului care a emis peajul, in decurs de 60 minute de la emiterea acesteia.

In vederea operarii acestei modificari, personalul distribuitorului va solicita o copie de pe certificatul de inmatriculare al vehiculului.

Pentru o astfel de solicitare, va fi emis de catre personalul distribuitorului, un document justificativ in doua exemplare identice astfel:
a) primul exemplar (Corectie Numar Auto - copie partener) se inmaneaza solicitantului in vederea certificarii prin semnatura a corectitudinii datelor;
b) al doilea exemplar (Corectie Numar Auto - copie client), emis dupa certificarea copiei partener, va fi stampilat de catre distribuitor si inmanat solicitantului;

Doar emiterea documentului (Corectie Numar Auto - copie client) atesta modificarea numarului de inmatriculare in baza de date

 
Atat pentru vehiculele care circula cu numere provizorii, cat si pentru vehiculele inregistrate, NU se achita peajul;

 
In cazul utilizatorilor romani care isi schimba numarul de inmatriculare al vehiculului, peajul isi mentine valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare va asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al CNADNR - S.A. la baza de date cu modificarile privind schimbarea numarului de inmatriculare.
In cazul utilizatorilor romani si straini, in situatia schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de trecere, peajul isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care la emiterea acestuia numarul de identificare a vehiculului a fost inscris corect.
In conditiile in care la emiterea peajului numarul de identificare al vehiculului nu a fost inscris corect, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de trecere, utilizatorul va solicita CNADNR - S.A., in scris, efectuarea corectiei numarului de identificare in baza de date a SIEGMCR.
Solicitarea, completata conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNADNR - S.A., se transmite acesteia, impreuna cu o copie a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de identificare corect si o copie a certificatului de inmatriculare a acestuia.
Pe baza documentelor acestor documente, CNADNR - S.A. va efectua corectia numarului de identificare daca numarul anterior de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost emis peajul corespunde cu cel inscris in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator.
Solicitarea se verifica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la CNADNR - S.A. si, daca aceasta este justificata, se efectueaza corectia.
Utilizatorii nu pot considera peajul valabil pentru numarul de identificare pentru care solicita corectia pana la confirmarea, in scris, de catre CNADNR - S.A. a efectuarii modificarii in baza de date.
Utilizatorii vor fi informati, in scris, de catre CNADNR - S.A. cu privire la modalitatea de solutionare a cererii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la CNADNR - S.A.


- NU 
Restituirea sumei, corespunzatoare tarifelor achitate si neutilizate, se face numai la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculului ca urmare a:
- dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
- scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
- declararii furtului vehiculului.

 

Conform prevederilor OG 15/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exceptate de la achitarea tarifului de trecere pentru podurile peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda (peaj):

a) detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:

(i) unitatile Ministerului Apararii Nationale;

(ii) unitatile Ministerului Afacerilor Interne;

(iii) unitatile Serviciului Roman de Informatii;

(iv) unitatile Serviciului de Informatii Externe;

(v) unitatile Serviciului de Protectie si Paza;

(vi) unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

(vii) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia;

(viii) serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

(ix) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si subunitatile acesteia;

(x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;

(xi) Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;

(xii) autoritati/entitati publice incadrate in categoria ambulanta;

b) prevazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte;

c) vehiculele care desfasoara activitati pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, intretinerea curenta pe timp de vara si iarna, lucrari de siguranta rutiera pe distanta aflata pe un sector de drum, pod, tunel sau trecatoare de munte pe care se aplica tariful de trecere;

d) autoturismele detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de persoanele fizice care au domiciliul situat de o parte a podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda si locul de munca sau teren agricol detinut in baza unui titlu de proprietate, de cealalta parte a podurilor si care utilizeaza podurile pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu.

Vehiculele mentionate anterior sunt exceptate de la plata tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda (peaj) numai daca sunt inregistrate ca vehicule exceptate in baza de date.

Pentru a fi inregistrate ca exceptate de la achitarea peajului utilizatorii/detinatorii vehiculelor prevazute la lit. a) pct. viii) - xii), lit. b) si lit. c) sunt obligati sa comunice CNAIR - S.A., sub declaratie pe propria raspundere, lista numerelor de inmatriculare ale vehiculelor insotita de copii ale certificatelor de inmatriculare ale vehiculelor.

Pentru a fi inregistrate ca exceptate de la achitarea peajului utilizatorii/detinatorii vehiculelor prevazute la lit. a) pct. i) - vii) sunt obligati sa transmita Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari (DGPCI) lista cu numerele de inmatriculare ale acestora, in vederea marcarii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de trecere.

Incepand cu data de 30 aprilie 2015, vehiculele prevazute mai sus, inscrise in baza de date ca exceptate de la plata tarifului de utilizare, sunt exceptate si de la obligatia de plata a tarifului de trecere, fara a mai fi necesara solicitarea inscrierii acestora in baza de date a SIEGMCR.

Incepand cu data de 03.01.2022, pentru autoturismele prevazute la lit. d) cererea pentru exceptare de la plata tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare la Fetesti – Cernavoda, impreuna cu documentele aferente, vor fi transmise la sediul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta.

Detinatorii/utilizatorii vehiculelor exceptate au obligatia de a transmite catre CNAIR - S.A. sau DGPCI, dupa caz, sub declaratie pe propria raspundere, orice modificare aparuta cu privire la vehiculele aflate in proprietate sau care, dupa caz, pot fi folosite in baza unui drept legal.

Permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se acordă în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav sau din partea uneia dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Agenției de Încasare Fetești sau al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța.

Cererile pentru eliberare permise liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se trimit pe adresa de email: permisepod@drdpct.ro.

ATENTIE!!!  INCEPAND CU DATA DE 03.01.2022 CEREREA PENTRU EXCEPTARE* DE LA PLATA TARIFULUI DE TRECERE PENTRU UTILIZAREA PODURILOR PESTE DUNARE LA FETESTI – CERNAVODA, IMPREUNA CU DOCUMENTELE AFERENTE, VOR FI TRANSMISE LA SEDIUL DIRECTIEI REGIONALE DE DRUMURI SI PODURI (DRDP) CONSTANTA STR. PRELUNGIREA TRAIAN FN, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA

e-mail: net@drdpct.ro;  avtr@drdpct.ro

tel: 0241 584 562.”

Puncte de distributie

Pagini