---

Eşti aici

  Proiecte cu finantare UE

Orice persoană poate trimite alerte cu privire la suspiciunile de nereguli si suspiciunile de fraudă referitoare la Facilitatea ex-ISPA sau Programul Operaţional Sectorial "Transport" la adresa de e-mail: nereguli.ue@andnet.ro, sau utilizand formularul de alerta prezentat  mai jos.

Alertele privind neregulile vor fi considerate anonime. Cazurile vor fi analizate si investigate de către serviciile si entităţile naţionale cu responsabilităţi in domeniu, iar decizia va fi transmisă in concordanţa cu procedurile interne si cu legea romană in vigoare.

 

Formular  alerta

 

Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autoritãţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plãtită necuvenit; (Art. 2 (1), lit. a) din Ordonanţã de Urgenţã nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora)

Fraudă - infracţiunea săvârşitã în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminatã de Codul penal ori de alte legi speciale;(Art. 2 (1), lit. b) din Ordonanţã de Urgenţã nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apprute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora)