---

Eşti aici

                                                                                                                                                                                                                        

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 20.08.2018, Contractul de Finanțare nr. nr. 13, pentru Proiectul ”Construcția Variantei de Ocolire Tecuci”, finanțat prin  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, OS 2.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE- proiecte noi de investiții, Operațiunea-Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

 

Localizarea proiectului : județul Galați

Scopul și obiectivele generale ale proiectului sunt:

Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:

Construcția a 6,945 km, construirea a 10 podețe, 2 pasaje peste calea ferată și 3 intersecții la nivel: doua de tip giratoriu și una „în cruce”.

Îmbunătățirea condițiilor generale de circulație, ca urmare a realizării rutei de ocolire prin obținerea unor economii de timp semnificative.

Varianta de ocolire are ca scop înlăturarea anumitor probleme cum ar fi : viteză redusă și foarte redusă pentru traficul de traversare de automobile și camioane, congestia traficului urban pe durate care depășesc sensibil „ora de vârf”, aspecte de siguranță, poluarea atmosferică produsă de traficul de camioane în traversare.

Avantajul unei variante ocolitoare este viteza crescută a traficului de tranzit. Acest avantaj rezultă din folosirea unei secțiuni de drum național, cu vitezele legale și medii aferente, în locul unei secțiuni urbane. De asemenea, costurile de călătorie se reduc pentru traficul care tranzitează orașele, care reprezintă în prezent strangulări majore ale traficului, atât pentru pasageri, cât și pentru transportul de marfă, iar condițiile de siguranță ale traficului sunt în mod vizibil imbunătățite.

Construcția variantei de ocolire Tecuci duce la atingerea indicatorului de rezultat 2S11- reducerea timpului mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TENT-Globală din cadrul Axei Prioritare 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, prin obținerea unor economii de timp semnificative de la începutul dării în exploatare a construcției.

 

Descrierea generala a proiectului:

1. Rezultat:

•Promovarea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor în transportul rutier de mărfuri și călători precum si accesibilitate crescută a regiunilor cu o conectivitate redusă;

•Reducerea emisiilor poluante prin eliminarea/reducerea blocajelor de trafic ca urmare a reducerii duratelor de transport;

•Construcția variantei de ocolire va contribui la creșterea mobilității regionale prin devierea traficului de tranzit în afara zonei urbane, ceea ce asigură realizarea unor economii de timp pentru traficul de tranzit și reducerea poluării în localitate.

 

2. Rezultat:

Construcția a 6,945 km, construirea a 10 podețe, 2 pasaje peste calea ferată și 3 intersecții la nivel: două de tip giratoriu și una „în cruce”.

Valoarea totală a Contractului de Finantare: 76.555.144,05 lei

Valoarea cofinantarii asigurate de UE:  46.320.594,29 lei Valoarea finanțării naționale:  15.440.198,08 lei

Contracte de executie lucrări VO Tecuci- Rest de executat Contract de executie lucrari VO Tecuci - relicitare Valoarea contractului: 51.628.552,30 lei, fără TVA Data semnare contract: 11.05.2015 Data ordinului de incepere a lucrărilor : 03.08.2015

Perioada de garantie: 60 luni

Finalizare contract: Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor: nr.6869/27.12.2022.

Cod proiect: 121490

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact: Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

CNAIR S.A.