---

Eşti aici

 

 

Drum expres Craiova – Pitești

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 30.12.2020, Contractul de Finanțare nr. 88 pentru Proiectul ”Drum expres Craiova - Pitești”, finanțat prin Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 1–Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investiții.

 

Localizarea proiectului:

 

Regiunea Sud-Muntenia, Județul Argeș: De la km 89 + 300 drumul expres merge spre sud de Lunca Corbului prin DJ 703B la km 93 + 925 și DJ 679 la km 95 + 425. Continuitatea acestor drumuri este asigurată prin crearea unor pasaje supraterane. La km 106 + 650 drumul expres traversează DN 65A, sudul Bradului si CF 101 Pitești - Craiova la km 111+230 cu un pasaj suprateran, DJ 659A la km 111 + 865, DJ 656 la km 113 + 730, DC 111 la km 116 + 345, drum industrial la km 118 + 525, apoi  se conectează cu Autostrada A1 București-Pitești la km 121 + 185. Soluția propusă în zona finală a drumului expres asigură atât un flux de trafic fluent, cât și o conexiune foarte bună între orașul Pitești și drumul expres. Traficul de la Pitești care își are originea în zona centrală și estică va folosi accesul la autostrada și nodurile acesteia. Traficul în zona de vest va folosi drumul de acces la Drumul Expres, drumul de legătură între DN 65 și Drum Expres. În acest fel, tranzitul pe relația București - Pitești - Craiova interferează mai mult cu traficul generat de zona economică dezvoltată de-a lungul DN65B. DN 65B devine o arteră economică a orasului Pitesti.

 

Regiunea Sud-Vast Oltenia, Județul Dolj și Județul Olt:

 

Judetul Dolj: Drumul expres incepe (km 0 + 000) din centura de nord a Craiovei (DN 65F km 4+000) unde este planificat un nod rutier. Mai mult, traseul drumului expres se suprapune pe DC 4 pe o lungime de aproximativ 1 km. La punctul de separare a drumului expres cu DC 4 a fost planificata construcția unui nod rutier. În continuare, traseul rutier expres are o orientare estică, ocolește nordul localității Pielești, traversează DC 1A, după care are o direcție în sud, traversează CF 101 Pitești - Craiova la km 16 + 200 ș iDN 65 la km 16 + 640, și apoi are o orientare spre  sud pe DN 65 până la granița Dolj/Olt km 17 +700.

 

Județul Olt: De la km 17 + 700 traseul este la sud de DN 65 ocolind orașul Balș. La km 19 + 370 există un drum care leagă drumul expres de DN 65 printr-o intersecție rutieră. La km 22 + 410 drumul expres traversează râul Olteț, apoi continuă paralel cu CF 101 Pitești -Craiova pe o lungime de aproximativ 4 km; la km 26 + 235 se bifurcă cu un pasaj suprateran, traseul drumului expres se continuă de-a lungul unui coridor între DN65, Găneasa și Slătioara la nord și CF 101 Pitești - Craiova, Piatra Olt, Oltișoru și Criva de Sus spre sud. Drumul expres traversează CF 201 Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea și DN 64 cu pasaje supraterane la km 38 + 700 km respectiv 39 + 020.

 

In continuare, drumul expres merge spre sud de orașul Slatina, traversează râul Olt la km 44 + 510, CF 101 Pitești - Craiova la km 48 + 710, DJ 653 la km 52 + 200, CF101 Pitești - Craiova la km 52 +490 după care are o orientare nordică și se intersectează DN 65 la km 57 + 720 unde va fi amenajat un nod rutier. De asemenea, drumul expres continuă la nord de DN 65 paralel cu acesta la circa 500 m pe o lungime de aproximativ 10 km, apoi traverseaza DJ 703C la km 72 + 050, DJ 703 la km 80 + 915, DJ 657B la km 85 + 550, după care are o orientare spre sud traversând DN 65 la km 88 + 560 unde va fi un nod rutier cu o orientare sudică spre DN 65 până la limita Olt /Argeș km 89 +300.

 

Scopul și obiectivele generale ale proiectului:

 

Construcția a 121.185 km de drum expres nou 2x2 benzi de circulatie, inclusiv 10 noduri rutiere, 75 de poduri/pasaje, 26 intersecții la nivel - intersecții rutiere fără acces, 4 parcări pe termen scurt, 4 spații de serviciu, 3 Centre de întreținere și baze de deszăpezire.

 

Descrierea proiectului:

 

Drumul expres Craiova - Pitești face parte din coridorul TEN-T din România și asigură interconectarea sud-vestului regiunii țării până la Axa Prioritară 7 - Coridorul Rin-Dunăre, reprezentat de Autostrada Nădlac - Sibiu - Pitești – Constanța, asigurând astfel accesibilitatea la nivel național și internațional pentru zona deservită de proiect.

 

 

Construcția drumului expres Craiova - Pitești contribuie la satisfacerea nevoilor de mobilitate și transport ale utilizatorilor săi, asigurând totodată standarde de siguranță și securitate de calitate înaltă, atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de mărfuri.

 

În prezent, legătura principală dintre Craiova și Pitești este asigurată de DN65 (E574), care traversează trei județe, Dolj, Olt și Argeș. Este un drum 2x1 benzi de circulatie, cu o singură cale pentru cea mai mare parte a lungimii sale (92%), cu excepția secțiunilor foarte scurte în care s-a efectuat lărgirea la trei benzi. DN 65 nu mai ține pasul cu volumul actual de trafic. Acest lucru  indică necesitatea unei capacități suplimentare de trafic pentru a satisface cererea actuală și viitoare de trafic în condiții de siguranță și confort, cu viteze de deplasare îmbunătățite.

 

În scopul implementării, proiectul a fost împărțit în secțiuni și loturi, după cum urmează:

Secțiunea 1: Craiova - Limita județului Olt/Dolj: km 0 + 000 - km 17 + 700; L = 17.700 km;

Secțiunea 2: Limita județului Olt/Dolj - Valea Mare: km 17 + 700 - km 57 + 550; L = 39,85 km:

o Lotul 1: Limita județului Olt/Dolj - Piatra Olt: km 17 + 700 - km 36 + 200;

o Lotul 2: Piatra Olt-Valea Mare: km 36 + 200 - km 57 + 550.

Secțiunea 3: Valea Mare-Limita județului Olt/Argeș: km 57 + 550 - km 89 + 300; L = 31,75 km;

Secțiunea 4: Limita județului Olt/Argeș-Pitești: km 89 + 300 - km 121 + 185; L = 31,885 km;

 

Strategia de divizare pe loturi a fost concepută astfel încât fiecare secțiune să poată fi utilizată independent după finalizare.

 

 

Rezultate proiect:

 

- Construcția a 121.185 km de drum expres nou 2x2 benzi de circulatie;

- 10 noduri rutiere;

- 75 de poduri/pasaje;

- 26 intersecții la nivel -intersecții rutiere fără acces;

- 4 parcări pe termen scurt;

- 4 spații de serviciu;

- 3 Centre de întreținere și baze de deszăpezire.

 

Conform Actului  Aditional nr. 1/22.11.2021

Valoarea totala a proiectului:                             4.839.596.265,35 lei;

Valoarea cofinanțării asigurate de UE:                3.470.318.923,99 lei;

Valoarea finanțării naționale:                                612.409.221,82 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA:                          756.868.119,54 lei.

 

 

In data de 21.04.2022 a avut loc Receptia la terminarea lucrarilor pe obiectivul de investitii „Proiectare si executie Drum Expres Craiova-Pitesti, Tronsonul 2, Lot1”, respectiv de la limita judetelor Olt/Dolj-Piatra Olt-km 17+700-km 36+200.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 61 luni, respectiv între data de 01.12.2018 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate ale cheltuielilor.

Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților.

 

Cod proiect: 140285

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.