---

Eşti aici

 

 

 

București  11.03.2022

Elaborare DALI pentru DN73C, km 44+800 – km 55+000 Curtea de Arges – Tigveni (Lot 1)

si Elaborare SF pentru Reabilitare/Modernizare DN73C km 55+000 – km 68+000 Tigveni – Municipiul Ramnicu Valcea (Lot 2)

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 10.03.2022, Aplicația de Finanțare pentru proiectul Elaborare DALI pentru DN73C, km 44+800 – km 55+000 Curtea de Arges – Tigveni (Lot 1) si Elaborare SF pentru Reabilitare/Modernizare DN73C km 55+000 – km 68+000 Tigveni – Municipiul Ramnicu Valcea (Lot 2) în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrala.

 

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta economica a retelei de transport din România. Obiectivul operational specific este de a aduce îmbunatatiri în ceea ce priveste viteza de calatorie îmbunatatind de asemenea conectivitatea la nivel regional si conditiile traficului de marfuri ce va fi asigurat prin drumul national DN 73C, respectiv drumul de legatura ce asigura conexiunea cu Autostrada Sibiu – Pitesti, in zona Curtea de Arges (mai exact a nodului rutier de la Curtea de Arges).

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Elaborare DALI inclusiv Expertiza Tehnica (Lot 1)
  • Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru sustinerea Aplicatiei de Finantare (Lot 1)
  • Asistenta Tehnica pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari (Lot 1)
  • Elaborarea Studiului de fezabilitate (Lot 2)
  • Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru sustinerea Aplicatiei de Finantare (Lot 2)
  • Asistenta Tehnica pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari (Lot 2)

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 6,801,426.08 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 4,873,769.71 lei, 15% contribuția proprie 860,077.00 lei, restul de 1,067,579.37 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 22 luni

 

Cod proiect 155331

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.