---

Eşti aici

 

 

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU DRUM EXPRES BUZĂU – BRĂILA

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 14.04.2020, Contractul de Finanțare nr. 66 pentru Proiectul ”Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru Drum expres Buzău– Brăila”, finanțat prin  Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Sud-Est-Județul Brăila și Județul Buzău;

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este imbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economica în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul

de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Descrierea proiectului:

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum expres între localitățile Buzău și Brăila, acesta facând parte din Drumul Expres cu denumirea generică „Muntenia Expres”, indicativ DX7 cuprins în MPGT și care realizează legătura între localitățile Găești - Târgoviște - Ploiești - Buzău – Brăila.

Rezultate proiect:

1.                Realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea in totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
2.                Întocmirea documentatiei suport si asistenta solicitata pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;
3.                Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) si asistență tehnica până la obținerea autorizației de construcție de către Beneficiar (CNAIR);
4.                Proiectul Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
5.                 Documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări;
6.                Asistență tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru execuție lucrări..
Valoarea totala a proiectului: 29.321.806,36 lei;
Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 21.083.877,44 lei;
Valoarea finanțării naționale: 3.720.684,25 lei;
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 4.517.244,67 lei.

 Perioada de implementare a Proiectului este de 25 luni, respectiv între data  01.11.2020  și 30.11.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect: 127983

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.