---

Eşti aici

 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare – Suceava: Lot 1 Baia Mare–Bistrita

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 12.11.2021, Contractul de Finanțare nr. 122 pentru Proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare – Suceava: Lot 1 Baia Mare–Bistrita”, finanțat prin  Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

Localizarea proiectului:

 

Regiunea Nord-Vest- Localitatea-Municipiul Bistrița,Județul Bistrița-Nasaud,

Localitatea- Municipiul Baia Mare Județul Maramureș.

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului „Drum de Mare Viteza Baia Mare–Suceava: Lot 1 Baia Mare–Bistrița” este de asigurare a unei legături rutiere, la cel mai înalt standard posibil, între obiectivele de investiții care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere de transport, respectiv „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Româno-Ungară-Drum Expres M49 Ungaria)” și „Drum expres Satu Mare-Baia Mare și legăturile la drumurile existente” în partea de nord vest și Drum Expres Pașcani–Suceava și Drum Expres Suceava-Siret în partea de nord est, aflate pe rețeaua TEN-T.

De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport, inclusiv sub aspect de siguranță rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, îmbunătățirea vitezei de călătorie raspunzând astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.

Asigurarea de capacitate de circulație necesară și condiții corespunzătoare de circulație aferente rețelei rutiere TEN – T cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri.

Generarea unor efecte socio-economice pozitive și importante inclusiv prin ,,micșorarea distantelor” și dezvoltarea regională prin mărirea zonei de influenta economică ,,gravitațională” a orașelor mari asupra localităților mai mici ,,satelitare” acestora.

Integrarea și adaptarea Drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava la infrastructura de transport principală.

Descrierea proiectului:

Prezentul obiectiv de investiție reprezintă lotul 1 al aliniamentului Baia Mare-Suceava, promovat de catre CNAIR SA în vederea realizării studiilor de proiectare.

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de Drum de mare viteza intre localitățile Baia Mare, Dej și Bistrița, făcând legătura între două obiective de investiții care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere de transport „Drum expres Satu Mare-Baia Mare și legăturile la drumurile existente” respectiv Drum de mare viteza Baia Mare–Suceava: LOT 2 Bistrița–Vatra Dornei. Acesta asigurând baza necesară cererii de transport în creștere și un grad ridicat de siguranță a traficului rutier.

De asemenea, Drumul de mare viteza Baia Mare–Suceava: LOT 1 Baia Mare – Bistrița, va îndeplini și funcția de varianta de ocolire pentru localitățile intersectate de acesta.

Rezultate proiect:

1.STUDIU DE FEZABILITATE

Valoarea totala a proiectului: 23.950.023,14 lei;

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 17.213.084,64 lei;

Valoarea finanțării naționale: 3.037.603,17 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 3.699.335,33 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 20 luni, respectiv între 01.09 2021 – 30.04.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect: 151595

Proiect cofinanţat din Fondul European de  Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.