---

Eşti aici

 

 

 

Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Constanta - Tulcea

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 16.03.2021, Contractul de Finanțare nr. 96 pentru Proiectul ”Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanța-Tulcea”, finanțat prin  Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Sud-Est, Județul Constanța și Județul Tulcea.

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul traversează regiunea de Sud-Est a României, fiind parte din Rețeaua TEN-T Comprehensive.

 

Rezultate proiect:

1.Elaborarea  Studiului de Fezabilitate; 2. Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie; 3. Documentație suport pentru cererea de finanțare; 4. DocumentaȚia de atribuire a contractului de lucrări. Studiul de Fezabilitate va cuprinde: <>1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Etapele de construcție și aspectele de sănătate și securitate.   Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor Prestatorul va respecta structura minimală a Proiectului pentru Autorizarea Executării lucrărilor de construire prevăzuta in cadrul Anexei nr. 9 Capitolul I din HG 907/2016.   Proiectul tehnic de execuție Prestatorul va respecta structura minimală a Proiectului Tehnic de Execuție prevăzuta în cadrul Anexei nr. 10 din HG 907/2016.   Valoarea totala a proiectului: 22.359.751,53 lei; Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 16.118.875,16 lei; Valoarea finanțării naționale: 2.844.507,38 lei; Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 3.396.368,99 lei.

 

 Perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 01.07.2020 și 30.09.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Cod proiect: 137484

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.