---

Eşti aici

 

 

București, 09.02.2022

Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC si Proiect Tehnic de Executie pentru „Pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 07.02.2022, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 105/24.06.2021, pentru proiectul: Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC si Proiect Tehnic de Executie pentru „Pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

  • Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 36 de luni, respectiv intre data 01.01.2021 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

 

  • Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1)

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 971.836,97 lei;

 

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 697.328,40 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

 

  • Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 123.057,95 lei.

 

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 151.450,62 lei.

 

Cod proiect:140852.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.