---

Eşti aici

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

 

Drumuri Naționale

Fazarea proiectului Reabilitare DN 6 Alexandria - Craiova (TENT CORE)

Modernizare DN5 Bucuresti - Adunatii Copaceni

Fazarea proiectului DN 56 Craiova - Calafat (TENT CORE)

Reabilitare DN 66, Rovinari-Petroșani, km 48+900-km 126+000

Fazare Pod DN5, Giurgiu

Fazarea DN 76 Deva - Oradea (Alte retele)

Modernizare DN73 Pitești – Câmpulung–Brașov km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250

Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București

Pod suspendat peste Dunare, in zona Brăila

 

Variante Ocolitoare

Fazarea Variantei de Ocolire Suceava

Varianta de Ocolire Bacau

Varianta de Ocolire Tg. Mures

Fazare Varianta de Ocolire Brasov

Fazare Varianta de Ocolire Caracal (TENT CORE)

Fazarea Variantei de Ocolire Targu-Jiu (TENT Comprehensive)

Construcția Variantei de Ocolire Mihăilești

Varianta de Ocolire Tecuci

Fazarea Variantei de Ocolire Sacuieni (alte retele)

Fazarea Variantei de Ocolire Carei

Pasaj suprateran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului

Varianta de ocolire Satu Mare

Varianta de ocolire a Municipiului Sfantu Gheorghe


Continutul acestui material nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.