---

Eşti aici

  Drumuri Nationale in executie

PROIECTARE SI EXECUTIE POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA -

contract semnat in data de 19.01.2018

 

Garantie de Buna Executie: A fost aprobata Garantia de Buna Executie Seria M nr. 000024825 din 20.02.2018 emisa in numele ASTALDI SPA – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO., LTD. de catre Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance, in valoare de 199.593.226,03 lei, reprezentand 10% din Valoarea de Contract Acceptata, valabilitate pana la 22.09.2032.

Buget 2019: 368.921.103,99 lei

Acte aditionale: 

Act aditional nr. 1 care completeaza si modifica „VIII. Lista cu furnizorii de materiale de constructie” inregistrat cu nr. 9965/ 12.02.2019

Act aditional nr. 2  privind modificarea sursei si indicelui B – Forta de munca din cadrul Anexei la Oferta inregistrat cu nr. 92/2237/01.04.2019

Act aditional nr. 3 care modifica Anexa 1 „VIII. Lista cu furnizorii de materiale de constructie - actualizata” inregistrat cu nr. 92/45289/28.06.2019

Fisa Tehnica
Antreprenor:
ASOCIEREA ASTALDI S.P. A- IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO., LTD
Valoarea Contractului:
1.995.932.260,25 lei fara T.V.A.
 
379.227.129,45 TVA (19%)
 
2.375.159.389,70 lei cu T.V.A.
Lungime:
Drum principal Braila-Jijila L = 19,095 km; Drum de legatura cu DN22 Smardan-Macin L=4,328 km; Viaduct 1 acces L= 90,00 m; Viaduct 2 acces L= 90,00 m; Pod suspendat (structura principala) L s.p.= 489,65 + 1120,00 + 364,65 m =1974,30 m
Localizare:
Judetul Braila si Judetul Tulcea
Perioada Executie:
12 luni perioada de proiectare, de la data emiterii Ordinului de Incepere pentru Proiectare
 
36 luni durata de executie a lucrarilor, de la data emiterii Ordinului de Incepere pentru Lucrari;
Perioada de Garantie:
120 luni (10 ani)
Data de Incepere a Lucrarilor:
02.03.2018– Data de Incepere perioada de proiectare
Proiectul Tehnic:

 

   Proiectul Tehnic: 

   Documente de avizare:

   Aviz C.T.E.-C.N.A.I.R. nr. 4796/09.11.2018

   Autorizatie de Construire

   A.C. nr. 138 din 19.12.2018

   A.C. nr. 16 din 03.04.2019

   Acord de mediu 

   Acordul de Mediu nr. 2/22.09.2019

   Decizia etapei de incadrare nr. 62/17.12.2018 specifica faptul ca in urma analizarii modificarilor aduse proiectului, consultarii autoritatilor  publice locale in cadrul CAT din data de 27.11.2018 (la APM Tulcea) si 29.11.2018 (la APM Braila) si consultarii publicului interesat –      Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

   HG exproprieri

   HG nr. 857/31.10.2018

   Decizia de expropriere nr. 31/08.01.2019

Data de Finalizare:
2022
Consultant
Prin Decizia Directorului General nr. 294/21.02.2018 a fost numit Inginer Temporar DRDP CONSTANTA. Procedura de achiziție având ca obiect Supervizarea proiectarii si executiei Pod suspendat peste Dunare in zona Braila este in derulare. Numar anunt de par
Stadiul actual
Progres Fizic: 11% Progres financiar: 7.64%