---

Eşti aici

  Proiecte cu finantare UE - drumuri nationale si variante ocolitoare

        Începând cu anul 2000, România a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil prin programul ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre–Aderare), ca parte a asistentei financiare nerambursabile acordata statelor candidate pentru pregatirea aderarii la Uniunea Europeana.

       Programul a urmarit atingerea unui nivel de dezvoltare cât mai apropiat  între statele membre UE,  în domeniul infrastructurii de transport si mediu si a contribuit  la realizarea coeziunii economice si sociale între statele membre UE , prin sustinerea  tarilor beneficiare  în vederea atingerii standardelor comunitare.

       Obiectivul specific domeniului rutier îl reprezinta extinderea retelelor de transport trans-europene (catre tarile candidate).

      Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România este beneficiarul final al proiectelor ISPA, având calitatea de  Autoritate Contractanta si Agentie de Implementare pentru urmatoarele masuri ce vizeaza domeniul rutier:

 

Pentru informatii detaliate despre asistenta financiara nerambursabila a Uniunii Europene, va invitam sa vizitati: http://ec.europa.eu/index_ro.htm .

“Continutul acestui web-site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene
Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web”