---

Eşti aici

 

 

București, 16.03.2022

"Varianta de Ocolire Timisoara Sud"

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 10.03.2022, Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 54/17.12.2019, pentru proiectul: "Varianta de Ocolire Timisoara Sud".

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

  • Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 65 de luni, respectiv intre data 01.08.2018 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

 

  • Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1)

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 422.089.221,33 lei;

 

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 291.311.416,04 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

 

  • Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 51.407.896,93 lei.

 

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 79.369.908,36 lei.

 

Cod proiect:119142.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.