---

Eşti aici

Scurt istoric

 

Scurt istoric

Orăştie - Sibiu, lot III

Deblocare si reconstructie

 

 • 27.01.2016 - rezilierea contractului cu Antreprenorul Salini Impregilo SpA.
 • a fost executată garanţia de bună execuţie în valoare de aproximativ 60 milioane lei.
 • 11.02.2016 - prima vizită a Directorului General Cătălin Homor pe şantierul lotului III, Orăştie - Sibiu

"Având în vedere calendarul de acţiuni al CNADNR pe care l-am stabilit odată cu preluarea mandatului cu privire la execuţia lucrărilor pe autostrăzile din România, pentru respectarea acestuia, am fost şi am văzut şantierele din zona Transilvaniei. Aşa după cum am mai spus, trebuie demarată în paralel licitaţia pentru expertiza întregului lot 3 din Autostrada Orăştie - Sibiu cât şi lansarea licitaţiei pentru repararea zonelor cu probleme. În vederea definitivării măsurilor ulterioare, am convocat o echipă largită de specialişti pentru inventarierea lucrărilor care prezintă degradări."

30.03.2016 - Compania a hotărât reconstrucţia celor 200 m în regie proprie:

 • fost constituit grupul de lucru "Unitatea de implementare: Refacere lot 3, Orăştie / Sibiu". Persoanele desemnate să facă parte din unitatea de implementare vor avea ca principală sarcină repunerea traficului pe sectorul de 22 km în condiţii de siguranţă, lucrările de reparaţie fiind executate în regie proprie. Din acest grup de lucru fac parte specialişti în domenii precum: construcţie drumuri şi poduri, proiectare, geologie, topometrie, etc. Personalul necesar pentru realizarea obiectivului va fi asigurat de către Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj şi Braşov.
 • În aceeaşi perioadă a fost demarată şi licitaţie pentru achiziţionarea materialelor şi utilajelor necesare reconstrucţiei în regie proprie.
 • 01.04.2016 - Compania a inițiat procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect:Expertiza tehnică asupra lucrărilor executate pentru obiectivul Autostrada Orăștie - Sibiu, lot 3, cuprins între km 43+855 - km 65+965, în lungime de 22,11 km” - procedură anulată. În prezent sunt purtate discuţii cu reprezentanţii BEI.
 • 12.05.2016 - a  început organizarea de şantier pentru începerea efectivă a lucrărilor în regie proprie:

Pentru proiectul Orăștie – Sibiu, am dat drumul la șantierul în regie proprie, dar timpul nefavorabil ne-a ținut puțin pe loc. Sunt începute deja lucrările de pregătire ale șantierului și din momentul în care proiectul va fi aprobat în Comisia Tehnico-Economică, el va intra la capacitate maximă în procesul de reconstrucție.

 • 25.05.2016 - pentru prima dată a fost menţionată luna septembrie ca termen de finalizare a lucrărilor în regie proprie.
 • 09.08.2016 - a fost aprobată soluţia tehnică în CTE - CNADNR SA, prima fază:
 • În cadrul CTE-"CNADNR a fost aprobat Proiectul Tehnic pentru refacerea corpului autostrăzii, îmbunătăţirea terenului de fundare, şi care, împreună cu Proiectul tehnic iniţial vor sta la baza refacerii lotului 3 al autostrăzii Orăştie - Sibiu".
 • 12.08.2016: după aprobarea soluţiei tehnice în CTE (în data 09.08.2016), începând cu data de 12 august au demarat lucrările de reconstrucţie propriu-zise, care au constat în: tranşee drenate şi reconstrucţia corpului de autostradă.
 • a urmat o etapă de monitorizare a calităţii lucrărilor sectorului reconstruit, prin trei moduri: prin activitatea laboratorului propriu al CNADNR SA/DRDP Cluj, acreditat gradul I, prin activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii şi prin activitatea Centrului de Studii  Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN).
 • În toată această perioadă, Compania a monitorizat şi a prezentat opiniei publice prin comunicate, fotografii, filmuleţe şi declaraţii executarea lucrărilor.

Invităm pe toţi cei interesaţi să solicite informaţii privind execuţia acestor lucrări, CNADNR SA urmând să răspundă cu promptitudine acestor solicitări. Este foarte important ca acest proiect executat în regie proprie să fie asumat şi finalizat în condiţii de siguranţă a circulaţiei".

 • 30.09.2016 - a fost aprobat în CTE şi contractul: Servicii de proiectare constând în pregătirea PT+DDE şi asistenţă tehnică pentru zona cuprinsă între km 60+500 - km 60+700 şi pentru remedierea degradărilor constatate în vederea deschiderii traficului rutier la obiectul de investiţie Autostrada Orăştie - Sibiu, Lot III.
 • a fost semnat cu UTCB contractul: servicii de monitorizare geotehnică şi structurală a comportării în exploatare a sectorului deschis traficului rutier.
 • Pe Autostrada Sibiu – Orăștie, loturile 1 – 4, Sistemul ITS va fi integral funcțional  în anul 2017. Precizăm că implementarea acestui sistem este de natură să îmbunătățească siguranța circulației, dar lipsa temporară a acestuia nu este un element care să o pună în pericol. De asemenea, menționăm că și în cazul nefuncționării sistemului, respectarea regulilor de circulație este obligatorie, ca în toate cazurile.
 • În data de 09.10.2016, Comisia de Inspecție Tehnică, împreună cu reprezentanți ai Poliției Rutiere, au inspectat lucrările executate pe sectorul cuprins între km 60+500 – km 60+600 şi a decis deshiderea circulaţiei rutiere.

 

Mai jos se gasește un material în imagini cu deblocarea și reconstrucția lotului 3 al Autostrăzii Oraștie - Sibiu km 60+600