Proiecte finantate prin Facilitatea ex-ISPA

        Începând cu anul 2000, România a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil prin programul ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre–Aderare), ca parte a asistentei financiare nerambursabile acordata statelor candidate pentru pregatirea aderarii la Uniunea Europeana.

       Programul a urmarit atingerea unui nivel de dezvoltare cât mai apropiat  între statele membre UE,  în domeniul infrastructurii de transport si mediu si a contribuit  la realizarea coeziunii economice si sociale între statele membre UE , prin sustinerea  tarilor beneficiare  în vederea atingerii standardelor comunitare.

       Obiectivul specific domeniului rutier îl reprezinta extinderea retelelor de transport trans-europene (catre tarile candidate).

      Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România este beneficiarul final al proiectelor ISPA, având calitatea de  Autoritate Contractanta si Agentie de Implementare pentru urmatoarele masuri ce vizeaza domeniul rutier:

  
I. ISPA 2005/RO/16/P/PT/001 "Varianta de ocolire Lugoj"
II. ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 "Largirea la 4 benzi a sectiunii de drum national DN5 Bucuresti - Giurgiu"
III. ISPA 2000/RO/16/P/PT/003 "Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 din autostrada Bucuresti - Constanta"
IV. ISPA 2000 RO/16/P/PT/004 "Reabilitarea DN6, Craiova - Drobeta Turnu Severin"
V. ISPA 2001/RO/16/P/PT/005 "Constructia variantei de ocolire a Municipiului Sibiu la standard de autostrada"
VI. ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 "Reabilitare DN6, sectiunea Drobeta Turnu Severin - Lugoj"
VII. ISPA 2004/RO/16/P/PT/008 "Constructia variantei de ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada"
VIII. ISPA 2004/RO16/P/PA/002 "Asistents tehnica pentru pregatirea proiectelor de infrastructura rutiera pentru Fondul de Coeziune în România"
IX. ISPA 2005/RO/16/P/PA/003 "Asistenta tehnica pentru  pregatirea proiectelor  de infrastructura rutiera pentru fondurile structurale, situate in sud vestul, estul si centrul Romaniei"
X. ISPA 2000/RO/16/P/PA/002 "Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului tehnic si documentatiei de licitatie pentru sectiunea Drobeta Turnu Severin – Lugoj a DN6, si studii aditionale (a doua faza Craiova - Lugoj)"

 

Pentru informatii detaliate despre asistenta financiara nerambursabila a Uniunii Europene, va invitam sa vizitati http://ec.europa.eu/index_ro.htm

“Continutul acestui web-site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene
Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initatorilor site-ului web”

Actualizat  la  data  de 10 septembrie 2013

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice