---

You are here

 

 

Autostrada  Sebeș-Turda”

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru programul Operațional Infrastructura Mare, au convenit în data de 27.11.2017 la încheierea Contractului de Finanțare nr. 144. Proiectul ”AutostradaSebeș-Turda” este un proiect etapizat, fiind derulat în cadrul a două perioade de programe consecutive: reducerea numărului de accidente rutiere prin crearea unui sistem de transport rutier mai sigur comparativ cu situatia infrastructurii rutiere existente care asigură legătura între Sebeș și Turda.  Din punct de vedere al construcției și al contractului, proiectele au fost împărțite în 4 loturi:

- Lotul 1 de la km 0 + 000 la km 17 + 000;

- Lotul 2 de la km 17 + 000 la km 41 + 250;

- Lot 3 de la km 41 + 250 la 53 + 700;

- Lotul 4 de la km 53 + 700 la km 70 + 000.

Descrierea tehnică se bazează pe Proiectele Tehnice aprobate pentru toate loturile. Standardul autostrăzii românești PD 162-2002 (conform standardului TEM) a fost utilizat pentru proiectarea profilului secțiunii transversale pentru toate cele 4 loturi ale autostrăzii propuse, cu următorii parametri:

Benzile de rulare 2 x 2 x 3,75 m;

Benzi de ghidare 2 x 2 x 0.50 m;

Banda de urgență 2 x 2,50 m;

Umerii 2 x 0.50 m; Median 1 x 3.00 m;

Lățimea căii de transport 26.00 m

Având în vedere că traseul autostrăzii traversează un relief relativ variat, intersectând diferite tipuri de căi de comunicații, fluxuri și canale, profilul longitudinal a fost proiectat în urma unui set complex de criterii care include:

- gradient maxim admisibil de 5%; Asigurarea pantelor longitudinale min. 0,5%;Raza minimă pentru conexiunile concave este de 4.400 m; Raza minimă pentru conexiunile convexe este de 12.000 m. Autostrada, de-a lungul aliniamentului său, traversează o serie de drumuri naționale, județene, municipale și agricole, care sunt întrerupte de autostradă. Pentru a menține continuitatea acestor drumuri, pasajele intersectate vor fi construite pe autostradă, pe șosele și pe drumuri de-a lungul autostrăzii pentru activitățile agricole.

Valoarea totală a  proiectului (conform Actului Aditional nr. 5/24.06.2021) este de 2.098.370.659,80 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Dezvoltare Regionala -1.377.254.497,49 lei, 15% contribuția proprie-243.044.911,31 lei, restul de 478.071.251,00 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 108 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod MySMIS 2014- 118317

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013 și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA.

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                  C.N.A.I.R. S.A.