---

You are here

 

 

 

Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Brăila (Jijila) - Tulcea (Cataloi)

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 29.11.2019, Contractul de Finanțare nr. 52 pentru Proiectul ”Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi)”, finanțat prin  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, OS 2.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Sud-Est, Județul Brăila-Municipiul Brăila și Județul Tulcea-Municipiul Tulcea.

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Descrierea proiectului:

Sectorul de Drum Expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi) face parte din Intercoridorul Moldova-Dobrogea care asigură legătura coridorului OR3 cu Dobrogea, porturile de la Marea Neagră, litoralul românesc dar și tranzitul spre Bulgaria și Turcia. Conectează centrele socio-economice Focșani, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța și facilitează traversarea Dunării în zona Brăila–Galați. Intercoridorul asigură conectivitatea portului Constanța cu regiunea de dezvoltare NE (Moldova).

 

Rezultate proiect:

1.    Elaborare Studiu de Fezabilitate; 2.    Elaborare Proiect Tehnic de Execuție Studiul de Fezabilitate va cuprinde: ·         Sinteza – Sumar – Concluzii; Studiul privind alternative de traseu; Lucrări de drumuri, lucrări de poduri, lucraăi de consolidari și lucrări hidrotehnice; ·         Studii de specialitate: Studiul de trafic; Studiul hidrologic și/sau hidrogeologic și /sau hidraulic; Studiul geotehnic și/sau geologic sau studii de analiză și stabilitatea terenului; Studiul topografic; Investigații și studii de teren; Studiul arheologic; Alte investigații de sol și material; Studii privind ocuparea terenurilor. ·         Analiza cost-beneficiu și modelul financiar (analiza economica); ·         Evaluarea impactului asupra mediului; ·         Identificarea, relocarea și protejarea rețelelor și instalațiilor existente; ·         Autorizații, avize și acorduri; ·         Identificarea proprietărilor de terenuri ce trebuie achiziționate; ·         Cost scenariu/opțiune tehnico-economic(e) - Deviz General; ·         Etapele de construcție si aspectele de săntate și securitate. 3.    Elaborare Proiect tehnic de Execuție. Prestatorul va respecta structura minimală a Proiectului pentru Autorizarea Executării lucrărilor de construire prevăzuta în cadrul Anexei nr. 9 Capitolul I din HG 907/2016. Valoarea totala a proiectului: 22.870.639,08 lei; Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 16.426.956,14 lei; Valoarea finanțării naționale: 2.898.874,62 lei; Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 3.544.808,32 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 01.07.2020 și 30.09.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a ctivităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Cod proiect: 129180

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.