---

You are here

 

 

București,16.03.2022

 

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza Bacau- Pascani”.

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 16.03.2022, Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 27/14.02.2019, pentru proiectul:

 

 „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza Bacau- Pascani”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica:

 

Conditii Generale:

Art.I La Articolul 2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 58 luni, respectiv intre data de 01.03.2019 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. II. (1) La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 35.256.903,06 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 25.295.535,61 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 4.463.918,05 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a contractului reprezinta valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:118697.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.