---

You are here

 

TERMENI SI CONDITII

privind utilizarea aplicației „eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic“

 

Utilizarea aplicației „eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic“ implica acceptarea neconditionata, de catre dumneavoastra, a termenilor si conditiilor de mai jos.

Recomandam citirea cu atentie a acestora.

C.N.A.I.R. S.A. isi asuma dreptul de a modifica/actualiza/corecta structura, continutul si serviciile in orice moment sau de a suspenda temporar functionarea acesteia, fara o alta notificare.

1. CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA APLICAȚIEI „eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic“

Aplicatia eAST este proprietatea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), cu sediul in B-dul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/552/2004, CUI RO16054368.

Prin intermediul aplicatiei eAST se pot obtine Autorizatii Speciale de Transport (AST), pentru vehiculele care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise in circulatie pe drumurile publice din Romania.

Accesul/vizitarea eAST se supune Termenilor si conditiilor de utilizare, implica acceptul explicit cu privire la acestia si reprezinta întreaga întelegere dintre parti. Clientul isi da acordul impunerii acestor termeni si conditii de utilizare. In situatia in care clientul nu este de acord cu acesti termeni, va accesa eAST doar in scop informativ si nu in vederea obtinerii unei AST. C.N.A.I.R. S.A. isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni si conditii de utilizare in orice moment. Orice modificare a acestora va fi valabila de indata ce va fi postata pe eAST.

Continuarea accesarii si folosirii eAST urmarind modificarea termenilor si conditiilor de utilizare constituie acceptarea acestora precum si a modificarilor survenite in timp.

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

C.N.A.I.R. S.A. este deţinătoarea eAST. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea C.N.A.I.R. S.A.

3. ACCESUL LA INFORMATIILE DISPONIBILE PE eAST

C.N.A.I.R. S.A. ofera tuturor utilizatorilor accesul limitat, in interes profesional, pe eAST si nu le confera dreptul de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/ revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor C.N.A.I.R. S.A.

Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzând fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii în vederea utilizarii lor, blocarea accesului, etc, vor fi considerate tentative de fraudare a eAST si va determina plangerea/cercetarea penala impotriva aceluia care a initiat aceasta actiune.

Continutul eAST nu poate fi copiat, reprodus, transferat, incarcat, publicat sau distribuit in orice mod fara a obtine in prealabil acordul scris al C.N.A.I.R S.A., exceptie facand posibilitatea de a tipari extrase din paginile acestuia doar pentru uz personal.

4. DEFINITII

Mase si dimensiuni maxime admise – masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor, pe drumurile publice din Romania, asa cum sunt ele prevazute in anexele nr. 2 si 3 ale Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizatie Speciala de Transport (AST) - documentul prin care administratorul drumului stabileşte traseul ce urmează a fi parcurs, condițiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate, necesar pentru circulația vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor maxime admise şi/sau ale dimensiunilor maxime admise, valabil pentru numerele de înmatriculare sau de înregistrare ale vehiculelor, pentru caracteristicile tehnice, traseul, sensul, perioada şi condiţiile de circulație impuse.

Traseu autorizat - traseul impus de către administratorul drumului pentru deplasarea vehiculului cu depăşiri, stabilit în funcţie de originea şi destinaţia transportului, masele şi dimensiunile efective ale vehiculului, limitările impuse de portanţa drumului, de elementele infrastructurii drumurilor şi de restricţiile de circulaţie permanente şi temporare instituite.

Vehicul cu depășiri - orice vehicul, cu sau fără încărcătură, ale cărui mase si/sau dimensiuni depăsesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Tarife suplimentare de utilizare - tarifele datorate de operatorul de transport pentru circulația vehiculelor cu depăsiri pe drumurile publice.

5. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Clientul foloseste eAST pe riscul propriu, C.N.A.I.R. S.A. fiind libera de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte, cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea eAST sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site.

C.N.A.I.R. S.A. nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în urma furnizarii unor date incomplete sau incorecte de catre client.

6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre clienti vor fi utilizate numai pentru realizarea scopului eAST si anume eliberarea AST.

C.N.A.I.R. S.A. este operator de date cu caracter personal si prelucrează datele de identificare comunicate de client în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin, conform specificului activității derulate.

Conform atribuțiilor legale, C.N.A.I.R. S.A. prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării circulației vehiculelor cu depășiri ale maselor si/ sau dimensiunilor maxime admise prevăzute de OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, respectiv emiterea și evidența AST.

Datele cu caracter personal prelucrate de C.N.A.I.R. S.A. sunt:

1. Nume, prenume, seria și numărul cartii de identitate/pașaportului - pentru identificarea persoanei desemnate să reprezinte clientul și anume persoana care completează pe proprie răspundere datele necesare pentru eliberarea AST;

2. Codul numeric personal - în vederea întocmirii documentelor fiscale aferente autorizațiilor speciale de transport (factura);

3. Adresa de email, număr de telefon/fax – pentru comunicare;

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă de:

a) 5 (cinci) ani pentru datele înscrise în cererile pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport și în registrul de evidență a autorizațiilor speciale de transport predate;

b) 10 (zece) ani pentru datele înscrise în documentele fiscale (factură)

Datele cu caracter personal prelucrate de C.N.A.I.R. S.A. pot fi puse la cerere, la dispoziția:

a)  autorităților guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;

b)  organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;

c)  persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la recuperarea creanțelor;

Pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta, aplicatia eAST utilizeaza resurse externe (CAPTCHA).

Prin CAPTCHA, Google colecteaza informații despre aplicațiile, browserele și dispozitivele pe care le folosiți pentru a accesa serviciile Google. Informațiile colectate conțin identificatori unici, tipul și setările browserului, tipul și setările dispozitivului, sistemul de operare, informațiile despre rețeaua mobilă, inclusiv numele și numărul de telefon al operatorului, și numărul versiunii aplicației. De asemenea, sunt colectate informații despre interacțiunea dintre aplicațiile, browserele și dispozitivele dvs. și serviciile Google, inclusiv adresa IP, rapoartele de blocare, activitatea sistemului și data, ora și adresa URL sursă a solicitării dvs.

Prin accesarea aplicatiei eAST va exprimati în mod expres și neechivoc consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform prezentei Note de informare.

7. INREGISTRARE/ CONT DE UTILIZATOR, PAROLE SI RESPONSABILITATI

Accesul clientului la facilitatile din cadrul eAST necesita crearea unui cont de utilizator prin intermediul unei adrese de e-mail valide, a unei parole si a Codului Unic de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, in cazul persoanelor juridice sau codului numeric personal in cazul persoanelor fizice.

Inregistrarea este gratuita. Se pot inregistra numai persoanele juridice si persoanele fizice care detin capacitatea deplina de a incheia acte juridice. In special, se interzice inregistrarea minorilor.

Informatiile pe care trebuie sa la furnizeze un client in timpul inregistrarii trebuie sa fie complete si corecte. Inregistrarea necesita o adresa de e-mail valida. Clientul trebuie sa aleaga o parola personala, confidentiala si care nu trebuie dezvaluita tertilor.

C.N.A.I.R. S.A. nu poate fi responsabila pentru erorile survenite ca urmare a neglijentei clientului, in ceea ce priveste pastrarea confidentialitatii datelor de acces.

Fiecare client se poate inregistra o singura data pe eAST. Contul de utilizator nu este transferabil.

C.N.A.I.R. S.A. nu va solicita niciodata parola conturilor dumneavoastra in mesaje transmise prin posta electronica sau telefon.

Pentru activarea contului, clientul se va adresa subunitatilor C.N.A.I.R. S.A., conform instructiunilor primite prin e-mail si a informatiilor publicate pe site-ul C.N.A.I.R. S.A., la adresa de internet www.cnadnr.ro .

C.N.A.I.R. S.A. isi rezerva dreptul de a nu activa conturile de utilizator in cazul in care clientul a furnizat date incomplete sau incorecte.

C.N.A.I.R. S.A. isi rezerva dreptul de a inactiva conturile de utilizator neutilizate pentru o perioada mai lunga de timp, in cazul in care clientul nu furnizeaza datele complete si corecte in solicitarea de emitere AST sau are, in mod repetat solicitari anulate/neachitate.

8. PLATA SI CONDITII DE PLATA

Clientul poate achita tarifele suplimentare de utilizare prin intermediul eAST numai daca detine un cont de utilizator activ si un card bancar valid.

Prin acceptarea platii pe eAST clientul este de acord cu forma de comunicare prin care C.N.A.I.R. S.A. deruleaza operatiunile de incasare a tarifelor de utilizare.

Dupa validarea comenzii, prin bifarea campului: “Plateste” clientul nu mai poate reveni asupra acesteia, comanda lansata fiind certa si exigibila, iar plata fiind obligatorie pentru acesta.

Factura aferenta AST se va emite pe baza datelor furnizate de catre client, asa cum au fost introduse la crearea contului sau cum au fost actualizate/modificate in sectiunea specifica din eAST.

C.N.A.I.R. S.A. nu este responsabila si nu poate fi raspunzatoare pentru furnizarea de catre client a unor date incorecte, incomplete si/sau neadevarate.

Recomandam clientilor sa verifice datele furnizate catre C.N.A.I.R. S.A., in baza carora se va emite factura aferenta comenzilor.

Emiterea AST se va efectua numai dupa debitatrea din contul bancar al clientului a sumei aferente, iar data de inceput a valabilitatii AST nu poate fi anterioara acestei date.

9. OBLIGATIILE C.N.A.I.R. S.A.

C.N.A.I.R. S.A. va emite AST conform cu datele completate de catre client si numai in conditiile in care acestea se incadreaza in conditiile de emitere a AST si doar dupa confirmarea platii. Clientul va regasi factura si in contul creat pe eAST. Clientul va primi pe adresa de e-mail cu care a deschis contul pe eAST, din partea procesatorului de plati agreat de C.N.A.I.R. S.A. detalii privind plata efectuata.

10. ALTE CONDITII

Dupa afisarea sumei de plata, clientul poate accepta plata sau poate anula solicitarea.

Odata cu acceptarea platii, prin bifarea campului “Plateste” clientul se angajeaza definitiv si irevocabil sa vireze suma reprezentand tariful suplimentar de utilizare in contul C.N.A.I.R. S.A.

Clientul trebuie sa efectueze plata pana cel tarziu ora 24.00 a zilei anterioare primei zile de valabilitate a AST. In cazul neefectuarii platii, solicitarea se anuleaza in mod automat.

Vehiculele cu depasiri pot circula pe drumurile publice numai daca:

a)  sunt admise in circulatie;

b)  corespund din punct de vedere al starii tehnice si al cerintelor de siguranta a circulatiei;

c)  nu depasesc masele maxime admise constructiv ale vehiculelor;

d)  detin AST eliberata de administratorul drumului pe care circula si respecta prevederile inscrise in AST;

Titularul AST este operatorul de transport, care poartă întreaga responsabilitate a circulației vehiculului cu depășiri și are obligația de a respecta condițiile impuse prin AST ;

O copie a AST trebuie să se afle la bordul vehiculului cu depășiri pe întreaga perioadă de circulație, fiind obligatorie prezentarea acesteia la controalele efectuate de personalul abilitat ;

AST este valabilă pentru sectoarele de drum de interes național si autostrazi aflate in administrarea C.N.A.I.R. S.A.

AST nu este valabila pe sectoarele de drumuri naționale situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ, pe drumurile judetene, pe drumurile comunale sau pe alte categorii de drumuri. Pentru circulația pe aceste categorii de  drumuri, operatorul de transport va solicita AST de la administratorul drumului respectiv.

AST este valabilă pentru numărul de circulație al vehiculului cu depășiri, inclusiv cel al vehiculului de rezervă înscrise în aceasta, traseul, sensul, perioada și caracteristicile autorizate înscrise, în condițiile stabilite de emitentul acesteia.

Circulația vehiculelor cu depasiri este interzisa în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6.00 și 22.00.

Circulația vehiculelor cu depasiri este interzisa in conditii de vizibilitate redusa sub 100 m, din cauza cetii, ploii sau ninsorii abundente ori cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada, precum si in cazul unor fenomene naturale ce afecteaza siguranta circulatiei, semnalate prin instituirea de catre institutiile abilitate uneia din avertizarile de cod galben, portocalui sau rosu.

Operatorul de transport (Titularul AST) are obligația de a se informa cu privire la eventualele restricții de circulație instituite/ existente pe traseul ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depășiri.

Circulația vehiculului cu depășiri se va face cu respectarea restricțiilor de circulație existente pe traseul ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depășiri.

Responsabilitatea fixării și ancorării încărcăturii pe vehicul revine operatorului de transport, acesta fiind răspunzător de prejudiciile şi accidentele produse din cauza deplasării necontrolate a încărcăturii în timpul deplasarii vehiculului.

Pentru subtraversarea conductelor, rețelelor aeriene şi a altor instalații, operatorul de transport are obligația de a obține, în prealabil parcurgerii traseului, avizele unităților care le administrează, în vederea ridicării, demontării și remontării acestora, după caz.

Traversarea de către vehiculele cu depășiri a pasajelor la nivel cu calea ferată, unde există semnalizare automată, se va efectua în maximum 30 de secunde; pentru cazurile care impun depășirea acestui timp de trecere operatorul de transport va obține, în prealabil, avizul administratorului infrastructurii feroviare.

Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea ferată operatorul de transport va obține, în prealabil, aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, în cazul vehiculelor cu lățimi mai mari decât lățimea parții carosabile din zona de trecere la nivel cu calea ferată, înălțimi mai mari de 4,0 m (în cazul liniilor electrificate), lungimi mai mari de 30,0 m;

Operatorul de transport va respecta toate condițiile de trecere pe pasajele la nivel cu calea ferată stabilite de administratorul infrastructurii feroviare;

Circulația vehiculelor cu depășiri ale masei totale și/sau ale maselor pe axe maxime admise, pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se va efectua cu viteza maximă de 10 km/h, fără opriri, șocuri, pe banda din dreapta în sensul de mers, dacă nu sunt impuse, prin AST, alte condiții speciale de traversare.

Vehiculele a căror masă totală este mai mare de 80,0 tone, vor circula pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte, cu întreruperea obligatorie, temporară și locală a circulației de către politia rutieră, pentru traversarea singulară a lucrării de artă, pe axul acesteia.

Vehiculul care circulă cu depășirea dimensiunilor și/sau maselor maxime admise trebuie să fie echipat în conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea şi desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Însoțirea vehiculelor care circulă cu depășiri se realizează numai de operatori economici specializați, autovehicule de însoțire și personal specializat.

Autovehiculul de însoțire se dotează, obligatoriu, în conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Personalul specializat, atestat în vederea însoțirii vehiculelor cu depășiri are obligațiile stabilite prin Normele privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

AVAND IN VEDERE CA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE IN VIGOARE CLIENTUL POARTA INTREAGA RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA CORECTITUDINEA DATELOR DECLARATE IN SOLICITAREA DE EMITERE AST, ODATA CU EFECTUAREA PLATII AST EMISE NU SE POT ANULA SI DATELE INSCRISE IN ACESTEA NU POT FI MODIFICATE.

CNAIR SA NU POATE INTERVENI ASUPRA DATELOR FURNIZATE DE CLIENT, ATAT IN CEEA CE PRIVESTE CONTUL DE UTILIZATOR CAT SI A DATELOR IN BAZA CARORA A FOST EMIS AST SAU A CELOR INSCRISE IN AST.

Aplicatia informatica poate fi accesata aici: https://east.cnadnr.ro/

Manualul de utilizare al aplicatiei poate fi accesat aici: