---

You are here

 

 

23 decembrie 2021

Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Pașcani - Suceava

 
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor  și Infrastructurii, în calitate de Organism Inter-mediar pentru Transport, au semnat în data de 21.12.2021, Actul Adițional nr. 2, la Con-tractul de Finanțare nr. 45/25.09.2019, pentru proiectul: 
„Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execu-ție pentru Drum Expres Pașcani - Suceava”.
 
Prin semnarea Actului Adițional nr.1 se modifică:
Art. I . La Articolul 3:
 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 14.620.173,68 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC este de 10.523.752,49 lei;
Valoarea neeligilă inclusiv TVA este de 2.239.288,41 lei.
 
Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
 
Cod proiect:1126714
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Opera-țional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.