---

You are here

Proiectele din Moldova și Bucovina au fost prezentate punct cu punct de echipa tehnică a CNAIR, coordonată de Directorul General, Cristian Pistol, într-o ședință la care au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile, și ai prestatorilor care au contracte cu compania pentru realizarea proiectelor din această zonă a țării, dar și cu membri ai Parlamentului.

Discuțiile au avut loc în format mixt, cu prezență fizică și online.

Situația actualizată a proiectelor analizate este următoarea:

A7 – Autostrada Moldovei

Autostrada Ploiești – Buzău

Se află în faza finală de evaluare a celor 39 de oferte pentru construcția acestui tronson în lungime de 63,250 km, împărțit în 3 loturi:

LOT 1: Dumbrava – Mizil, km 0+000 – km 21+000

LOT 2: Mizil – Pietroasele, km 21+000 – km 49+350

LOT 3: Pietroasele – Municipiul Buzău, km 49+350 – km 63+250.

Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă între 4,29 miliarde de lei și 5,06 miliarde de lei.

 

Autostrada Buzău – Focșani

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.

Lungime:  82,44 km

Valoare contract: 13.93 milioane lei, fără T.V.A. 

Data de începere: noiembrie 2018

Indicatorii Tehnico – Economici au fost avizati:

CTE al CNAIR S.A., în data de 03.12.2021 

CTE al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în data de 10.12.2021 

Consiliul Interministerial, în data de 11.01.2022.

Acordul de Mediu a fost obținut în data de 05.01.2022.

Proiectul tehnic a fost recepționat în data de 13.12.2021 de CNAIR S.A..

Urmează să fie supus avizării în cadrul CTE CNAIR, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern.

A fost înaintată CNAIR S.A. documentația necesară demarării Procedurii de Achiziție Publică pentru faza de execuție lucrări.

 

Autostrada Focșani – Bacău

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.

Lungime: 95,902 km

Valoare contract: 20.12 milioane lei, fără T.V.A. 

Data de începere: ianuarie 2019

Studiul de Fezabilitate, revizia 3, a fost înaintat în data de 23.12.2021.

În prezent Prestatorul finalizează Proiectului Tehnic.

În data de 02.12.2021 a fost semnat Protocolul de colaborare între ABA Siret (ANAR) și CNAIR S.A.

Avizul de Gospodărire a Apelor este în etapa finală de emitere.

Procedura pentru obținerea Acordului de Mediu a intrat în etapa finală

 

Autostrada Bacău – Pașcani

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.

Lungime: 77,28 km

Data de începere: martie 2019

Prestatorul a transmis în data de 01.12.2021 Studiul de Fezabilitate, Revizia 5.

Proiectul Tehnic este în curs de revizuire ca urmare a observațiilor emise de către CNAIR S.A.

Avizul de Gospodărire a Apelor se află în faza finală de obținere, iar procedura de obținere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Autostrada Pașcani – Suceava

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.

Lungime: 61,86 km

Valoare contract: 11.72 milioane lei, fără T.V.A. 

Data de începere: octombrie.2020

Sunt în derulare activitățile pentru obținerea Avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Simultan se desfășoară procedura pentru obținerea Acordului de Mediu.

Investigațiile geotehnice au fost demarcate în luna septembrie 2021, dar au fost sistate în perioada 20.12.2021-05.01.2022.

Până în prezent au fost realizați aproximativ 2.405 m din totalul de 9.256 m.

Ritmul este nesatisfăcător pentru că Prestatorul nu reușește să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse.

Au fost instituite mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.

La ora actuală sunt mobilizate în teren doar 4 din cele 5 instalații de forat declarate în oferta tehnică.

CNAIR monitorizeaza și verifică în permanență stadiul realizării investigațiilor geotehnice, prin personalul CNAIR Central, al Directiei Regionale de Drumuri și Poduri Iași și al Secției de Drumuri Naționale Suceava, mobilizat în teren

 

Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret

Contract pentru elaborare SF+PT în derulare.

Lungime:  56,17 km

Valoare contract: 10.09 milioane lei fără T.V.A. 

Data de începere: octombrie 2020

Sunt în derulare activitățile pentru obținerea Avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

 A fost demarată procedura de obținere a Acordului de Mediu.

Investigațiile geotehnice au fost demarcate în luna august 2021.

În data de 20.12.2021, Prestatorul a informat Beneficiarul că începând cu 16.12.2021 instalația mobilizată pe Suceava-Siret a fost relocată pe Pașcani-Suceava.

Până în prezent au fost realizați aproximativ 1.040 metri liniari de foraj din totalul de 8.164 m necesari.

Ritmul este nesatisfăcător din cauză că prestatorul întâmpină dificultăți cu privire la mobilizarea în teren a numărului de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse.

Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.

În prezent, nu este mobilizată nicio instalație de foraj în teren, din cele 5 instalații declarate în cadrul ofertei tehnice.

CNAIR monitorizează și verifică în permanență stadiul verificării realizării investigațiilor geotehnice, prin mobilizarea în teren a personalului din cadrul CNAIR Central, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași și prin Secția de Drumuri Naționale Suceava.

 

A8 – Autostrada Unirii

Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni

Contract pentru Completarea/Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate și elaborarea P.A.C., P.A.D. și P.T.E în derulare.

Lungime: 100,14 km

Valoare contract: 58.83 milioane lei, fără TVA. 

Data de începere: 2021

În data de 21.12.2021 a fost emis Guidance Note nr. 1 de către experții Jaspers privind analiza asupra documentației etapei 1 a Analizei Multicriteriale.

Punctul de vedere al experților Jaspers a fost transmis Prestatorului iar în prezent documentația pentru această etapă a Analizei Multicriteriale este în curs de revizuire.

Prestatorul s-a remobilizat în teren pe data de 06.01.2022 unde a detașat 3 echipe de execuție a forajelor.

Pe sectorul cuprins între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos, continuă investigațiile geotehnice iar până în prezent au fost realizați 3.650 metri liniari de foraj din totalul de 6.242 m propuși.

Inclusiv pentru sectorul dintre Târgu Frumos și Lețcani au fost demarate investigațiile geotehnice pentru cei 2.205 metri liniari de foraj propuși.

 

Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț

Contractul pentru completarea SF este în derulare

Lungime: 211 km

Valoare contract: 17,58 mil lei, fără TVA

Data de începere: 28.05.2019

În data de 07.12.2021, Prestatorul a înaintat Studiul de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș - Tărgu Neamț, Revizia 3.

Documentația a fost predată pentru întreg obiectivul Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț.

În perioada 07.12.2021-27.12.2021, documentația a fost analizată de către Departamentele de specialitate din cadrul CNAIR S.A., pentru a verifica dacă au fost implementate observațiile emise anterior și pentru a se stabili dacă nivelul de calitate al documentației transmise corespunde cu cel solicitat prin Caietul de sarcini.

În data de 28.12.2021 au fost emise observații cu privire la conținutul acesteia.

În data de 23.12.2021 au fost transmise documentațiile pentru încheierea protocolului cu ABA Mureș (corespunzător Secțiunii I, II) și ABA Siret (corespunzător Secțiunii II, III).

Pentru obținerea Acordului de mediu, au fost emise:

Decizia etapei de evaluare inițială, nr. 13118/18.11.2021 pentru Secțiunea I: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și legătura la Autostrada A3 (2,4 km)

Decizia etapei de evaluare inițială nr. 9986/08.12.2021 pentru Secțiunea III: Leghin – Târgu Neamț.

Au fost elaborate și Memoriile de prezentare pentru Secțiunea I: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și legătura la Autostrada A3 (2,4 km) și pentru  Secțiunea III: Leghin – Târgu Neamț, care urmează să fie depuse la APM Mureș și la APM Neamț.

 

 

Autostrada Brașov – Bacău

 

Elaborare SF+PT

Lungime: 165 km

Valoare contract: 20.09 milioane lei fără T.V.A. 

Data de începere:10.07.2020

Analiza multicriterială de traseu (AMC2) a fost finalizată iar în data de 10.12.2021 a fost avizată în cadrul C.T.E. - CNAIR S.A.

Proiectantul a transmis temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice și de mediu).

Vor fi demarate activitățile pentru obținerea Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.

 

Drum Expres Focșani – Brăila

Contractul pentru elaborarea SF+PT este în derulare.

Lungime: 76 km

Valoare contract: 15,00 milioane lei fără T.V.A. 

Data de începere: iulie 2020

În prezent se află în derulare etapa finală pentru realizarea Analizei multicriteriale de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.

 

Drum Expres Brăila – Galați

Contract pentru Proiectare și execuție în derulare semnat în aprilie 2021.

Lungime: 11,08 km

Valoare contract: 371.41 milioane lei fără T.V.A. 

Data de începere: 01.07.2021

 

Drum Expres Tișița – Albița

Contract pentru elaborare SF în derulare.

Lungime: 76 km

Valoare contract: 11.05 milioane lei fără T.V.A. 

Data de începere: august 2020

Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, se află în curs de realizare.

În urma acesteia vor fi stabilite minim două variante de traseu, care vor fi analizate detaliat în Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2.

La momentul actual este studiată posibilitatea realizării la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tișița și Albița sau la nivel de Drum TransRegio.

Necesitatea analizei în cauză a apărut în urma rezultatelor obținute în cadrul AMC1, conform cărora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investiții) este foarte scăzută în raport cu cerințele de eligibilitate impuse pentru proiectele care beneficiază de finanțare nerambursabilă.

 

CNAIR S.A. analizează posibilitatea realizării sectorului rutier dintre Tișița și Albița la nivel de drum expres sau la nivel de Drum TransRegio, deoarece această modificare este una substanțială pentru contractul de servicii, în conformitate cu LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

 

Drum Expres Bacău – Piatra Neamț

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.

Lungime: 61 km

Valoare contract: 8.92 milioane lei, fără T.V.A. 

Data de începere:  martie 2020

În luna decembrie 2021, a fost avizată în cadrul C.T.E. CNAIR S.A. documentația pentru Analiza Multicriterială de Traseu, Etapa 2, în urma căreia au fost stabilită și definitivată varianta de traseu a drumului expres.

În prezent, Prestatorul întocmește temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice și de mediu).

Au fost obținute certificatele de urbanism de la CJ Neamț ( nr.662/10.01.2022) și CJ Bacău (nr.1183/13.01.2022).

Sunt în desfășurare activitățile pentru obținerea Acordului de Mediu.

 

Drum de mare viteză Vatra Dornei – Suceava

Contract pentru elaborare SF în derulare.

Lungime: 107 km

Valoare contract: 14.475.000 lei fara T.V.A. 

Data de începere: 2021

În prezent, se află în procedură de revizuire Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 revizia 1.

În urma acesteia vor fi stabilite minim două variante de traseu, care vor fi analizate într-un mod mai detaliat în Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2.

Asupra documentației Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1, Beneficiarul a formulat observații în data de 04.11.2021.

A fost demarată și etapa de consultare publică a variantelor de traseu propuse și au fost solicitate punctele de vedere ale autorităților locale, privind variantele clasate pe primele 2 poziții.

Imediat după stabilirea și avizarea traseului optim va fi demarată campania de realizare a investigațiilor de teren, activitățile de obținere a Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.

În data de 08.12.2021 a avut loc o nouă discuție între CNAIR S.A. și Prestator pe tema observațiilor la conșinutul Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1.