---

You are here

 

 

București, 19.01.2022

 

„Completare de la 3 la 4 benzi de circulație a sectorului de pe DN1, km 95+100 – km 95+400, în localitatea Cornu”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus, in data de 19.01.2022, Cererea de Finanțare pentru proiectul „Completare de la 3 la 4 benzi de circulație a sectorului de pe DN1, km 95+100 – km 95+400, în localitatea Cornu” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – proiecte noi de investiții, Axa Prioritara- Dezvoltarea unui transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Operatiunea- Cresterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport care asigură conexiunea la rețeaua TEN-T, în vederea creșterii accesibilității la oportunități de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• fluidizarea traficului și creșterea vitezei de deplasare;

• mărirea confortului participanților la trafic;

• sporirea siguranței circulației;

• reducerea numărului de accidente;

• realizarea unei economii de timp în trafic prin reducerea blocajelor.   

Valoarea totală a proiectului este de 2.766.697,04 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de  Dezvoltare Regională – 1.987.595,61 lei, 15% contribuția proprie – 350.752,16 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 86 luni.

Cod proiect 1152308.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.