---

You are here

Luni, 14.02.2022, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractelor, având ca obiect:

  1. ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU “DN 73C, km 44+800 – km 55+000, CURTEA DE ARGEȘ – TIGVENI” (Lot 1)

Ofertantul desemnat câștigător este PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA.

Valoarea contractului este  1.881.176,54 Lei fără TVA.

Durata este de: 11 luni, de la data de începere a contractului.

2. ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU “REABILITARE/ MODERNIZARE DN 73C, km 55+000 – km 68+000, TIGVENI – MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA” (Lot 2).

Ofertantul desemnat câștigător este PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA.

Valoarea contractului este de 3.686.099,41 Lei fără TVA.

Durata este de:14 luni pentru Lotul 2, de la data de începere a contractului.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și, respectiv, după soluționarea tuturor contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.