---

You are here

 

București  23.02.2022

Construcţia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 18.02.2022, Aplicația de Finanțare pentru proiectul Construcţia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6 în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investiţii, Operațiunea- Cresterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TENT globală.

 

Obiectivul general al proiectului “Construcţia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6” se referă la construirea a 9,889 km de drum, 1 pod, 2 pasaje, 1 parcare de scurtă durată şi 2 intersecţii giratorii. Implementarea obiectivului de investiţie contribuie la sporirea mobilităţii şi asigurarea conectivităţii regiunii din zona de incidenţă a proiectului cu regiunile învecinate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

  • Construirea a 9,889 km de drum, 1 pod, 2 pasaje, 1 parcare de scurtă durată şi 2 intersecţii giratorii

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 196,963,191.84 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 141,094,389.28 lei, 15% contribuția proprie 24,899,009.88 lei, restul de 30,969,792.68 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 97 luni

Cod proiect 152568

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regioanala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

ate de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.