---

You are here

Autostrada Buzău-Focșani

                                                                                                                    

 

București,09.09.2022

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

“Autostrada Buzău-Focșani”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul național de redresare si reziliență, au convenit în data de 29.08.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.3 pentru proiectul „Autostrada Buzău-Focșani” în vederea acordării finanțarii prin Planul Național de Redresare și Rezilienta, Pilonul 1 – Tranzitia spre o economie verde, Componenta C 4. Transport sustenabil, Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră/Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

 

 

Obiectivul general ale proiectului: Autostrada Buzău-Focșani începe din partea de Nord a Municipiului Buzău și se termină în partea de Nord a Municipiului Focșani. Astfel, traseul trece adiacent de localitățile Vadu Pașii, Cochirleanca, Ziduri, Valea Râmnicului, Râmnicelu și Municipiul Râmnicul Sărat, localități ce aparțin județului Buzău și localitățile Sihlea, Gugești, Slobozia Ciorăști, Milcovul, Răstoaca, Vânători, Câmpineanca, Orașul Odobești și Municipiul Focșani, județul Vrancea.

Lungimea traseului Autostrăzii Buzău-Focșani pe teritoriul Județului Buzău este de 45,45 kilometri.

Lungimea traseului Autostrăzii Buzău-Focșani pe teritoriul Județului Vrancea este de 36,98 kilometri.

 

Obiectivul de investitie face parte din Coridorul 2-București-regiunea NE (Moldova), facilitând accesul în zona turistică Neamț sau nordul Moldovei.

 

Proiectul își propune să asigure o crestere a mobilitatii pe rețeaua de infrastructură rutieră TEN-T Core, prin reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea condițiilor de călătorie și siguranța traficului, precum și dezvoltarea zonelor pe care autostrada le va servi, precum si economia de combustibil.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

Construirea a 82,44 km de autostrada și se împarte în 4 loturi distincte:

  • Lot 1-Buzău (Autostrada Ploiești-Buzău) și Vadu Pasii (Drum de legătură către DN2)-km 0+000-km 4+600 (lungime 4,60 km );
  • Lot 2-Vadu Pasii (Drum de legătură către DN2)-Râmnicu Sărat (DN 22)-km 4+600-km 35+400 (lungime 30,80 km);
  • Lot 3- Râmnicu Sărat (DN22)-Mândrești Munteni (DN23)-km 35+400-km 71+500 (lungime 36,10km );
  • Lot 4-Mândrești Munteni (DN23)-Focșani (DN2)-km 71+500-km 82+440 (lungime 10,94).

Pentru acest proiect viteza de proiectare prevazuta este de 140 km/h. Nodurile rutiere de tip A sunt proiectate la viteza de 80km/h iar cele de tip B la viteza 60 km/h.

Scopul proiectului este construirea a următoarelor obiective:

  • 82,44 km de autostradă;
  • 41 de poduri și pasaje;
  • 6 noduri rutiere;
  • 4 spații de servicii;
  • 2 parcări de scurtă durată;
  • 2 Centre de Întreținere și Coordonare.

Suplimentar, în cadrul proiectului se are în vedere înființarea a 79 perdele antiinzăpezire, din care 33 în judetul Buzău și 46 în județul Vrancea, amplasate pe partea stângă a drumului, cu excepția nodurilor rutiere de legătură cu DN22, 2N și DJ 205R, unde acestea sunt amplasate și pe partea dreaptă. De la km 75+000 la km km 81+000 perdelele forestiere propuse sunt pe partea dreaptă.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 1.764.619.683,44 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de  1.488.548.385,87 lei, iar TVA aferent reprezinta 276.071.297,57 lei.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 52 luni. Perioada de implementare a proiectului este de 99 luni, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

„Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU”

 

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.