---

You are here

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             București, 09.09.2022

Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteză Baia Mare - Suceava: Lot 2 Bistrița- Vatra Dornei

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii , au convenit, în data de 06.09.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.161 pentru proiectul   Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteză Baia Mare - Suceava: Lot 2 Bistrița- Vatra Dornei”,  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2  Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții, Operatiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului este de asigurarea unei legături rutiere, la cel mai înalt standard posibil, între obiectivele de investiții care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere, respectiv „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Româno-Ungară - Drum Expres M49 Ungaria)” și „Drum expres Satu Mare - Baia Mare și legăturile la drumurile existente” în partea de nord vest și Drum Expres Pașcani – Suceava și Drum Expres Suceava - Siret în partea de nord est aflate pe rețeaua TEN-T.

Obiectivul specific ale proiectului este:

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare - Suceava: Lot 2 Bistrița- Vatra Dornei - Suceava”

 

Scopul prezentului Contract de Finanțare este de a finanța etapa de proiectare - faza elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Drum de mare viteza Baia Mare - Suceava: Lot 2 Bistrița-Vatra Dornei.

 

Valoarea totală a proiectului este de 19.336.059,77 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 13.873.382,43 lei, 15% contribuția proprie – 2.448.243,95 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 34 luni, respectiv între data 01.03. 2021 și 31.12. 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 151596.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.