---

You are here

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             București, 09.09.2022

                                                            ” Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru “Varianta de Ocolire Timisoara Vest"

 

                 COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii , au convenit, în data de 06.09.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.160 pentru proiectul  ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru “Varianta de Ocolire Timisoara Vest"”,  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea mobilitații pe rețeaua rutiera TEN-T centrala.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii in rețeaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.)

2. Pregătirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și executie lucrări și asigurarea asistenței tehnice necesară Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Scopul prezentului Contract de Finanțare este construirea unei variante de ocolire a orașului Timișoara din zona intersecției DN69 cu DJ591 ce va ocoli orașul prin vest, făcând legătura cu DN 69, astfel încât să se asigure creșterea gradului de siguranță, a vitezei de deplasare și îmbunătîțirea condițiilor de transport prin crearea unei căi de comunicație moderne cu implicații în dezvoltarea regională a zonei, fluidizarea traficului și devierea traficului de tranzit în apropierea orașului, micșorarea timpilor de parcurs, scăderea poluării, reducerea numărului de accidente

rutiere.

 

Valoarea totală a proiectului este de 5.051.716,99 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 3.623.296,16 lei, 15% contribuția proprie 639.404,20 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 36 luni, respectiv între data 01.01. 2021 și 31.12. 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 139958.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.