---

You are here

 

 

București, 15.09.2022

 

„Elaborare Studiu Prefezabilitate si Studiu Fezabilitate pentru

Drum Expres Bucuresti-Targoviste”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii si MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, in calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 13.09.2022, incheierea Contractului de Finantare nr.166 pentru proiectul „Elaborare Studiu Prefezabilitate si Studiu Fezabilitate pentru Drum Expres Bucuresti-Targoviste”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient; OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

 

Obiectivul general ale proiectului este:  imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin

dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Studiul de Prefezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.).

2. Studiului de Fezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.).

3. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru sustinerea Aplicatiei de Finantare.

4. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 15.694.334,27 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 11.260.241,22 lei, 15% contribuția proprie- 1.987.101,39 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv între data de 01.12.2021 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 151234.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.