---

You are here

 

 

București, 17.10.2022

 

„Constructia/modernizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri nationale”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii si MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, in calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 13.10.2022, incheierea Contractului de Finantare nr.182 pentru proiectul „Constructia/modernizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri nationale”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient; OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii , Operațiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

 

Obiectivul general ale proiectului este:  dezvoltarea unitara a retelei de drumuri publice în concordanta cu cerintele economiei nationale, de aparare si de control, inclusiv in ceea ce priveste reabilitarea /

modernizarea lucrarilor de arta situate pe aliniamentul drumurilor.

 

Obiectivul specific ale proiectului este: executia / modernizarea urmatoarelor poduri:

- Pod pe DN10, peste Basca, la Cislau

- Podul DN2B km 149+841, peste Prut, la Galati – Giurgiulesti;

- Pod pe DN 13C, peste Tarnava Mare la Vanatori;

- Pod nou la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24, km 7+620;

- Pod nou pe DN24 km 105+678, la Crasna;

- Pod pe DN1, Ploiesti - Brasov, km 135+332, peste paraul Azuga, la Azuga.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 242.723.138,57 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 173.655.781,87 lei, 15% contribuția proprie- 30.645.132,66 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 100 luni, respectiv între data de 17 septembrie 2015 si 31 decembrie 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 137316.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.