---

You are here

 

 

București, 01.11.2022

„Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii (D.A.L.I.), Documentatie Tehnica obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si

Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) pentru obiectivul Reparatie capitala Pod pe DN3B km 0+822 peste Canal Calarasi, Judetul Calarasi, L = 853,78 m”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 26.10.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.186 pentru proiectul „Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii (D.A.L.I.), Documentatie Tehnica obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) pentru obiectivul Reparatie capitala Pod pe DN3B km 0+822 peste Canal Calarasi, Judetul Calarasi, L = 853,78 m” in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific - OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea - Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului este de a creste mobilitatea pe drumul transregio TR1 Braila-Calarasi-Chiciu, prin asigurarea unui standard rutier adecvat, contribuind astfel la promovarea competitivitatii economice si la îmbunatatirea eficientei pentru bunuri si pasageri.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

  • D.A.L.I. si Proiect Tehnic elaborate

 

Valoarea totală a proiectului este de 791,820.00 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 566,481.23 lei, 15% contribuția proprie - 99,967.27 lei, diferenta de 125,371.50 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 28 luni, respectiv între data 20.09.2021 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 150523.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.