---

You are here

Vineri, 04.11.2022, Consiliul Tehnico – Economic al CNAIR  a avizat proiectul tehnic pentru tratarea și eliminarea deșeurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) și mercur (Hg) rezultat din eliberarea amplasamentului autostrăzii Brașov – Cluj – Borș, sector 2B, km 10+500 și depozitat în depozitul temporar de deșeuri periculoase de la  Fața Dealului, comuna Moldovenești, județul Cluj.

Precizăm că instalațiile necesare realizării activității de decontaminare a solului dețin autorizațiile integrate de mediu/autorizațiile de mediu pentru desfășurarea activităților în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Proiectul tehnic prevede decontaminarea unei cantități de 65.774,85 tone sol cu conținut de HCH și Hg.

În perioada următoare se vor demara lucrările necesare decontaminării solului depozitat.

Pentru decontaminarea solului din depozitul menționat sunt prevăzute următoarele activități:

  • Excavare sol contaminat;
  • Evacuare levigat;
  • Transport;
  • Sortare;
  • Spălare;
  • Desorbție termică;
  • Epurare levigat și ape uzate;
  • Incinerare reziduri.