---

You are here

 

 

                                                                                                                                                                                         București,12.01.2023

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

         

“Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii : Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN7 km 170+752 cu DN67 km 198+764 si Lot 2: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN65 km 6+050 cu DN65F IKM 14+100”

 

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul national de redresare si rezilienta, au convenit în data de 16.12.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.16 pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii : Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN7 km 170+752 cu DN67 km 198+764 si Lot 2: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN65 km 6+050 cu DN65F IKM 14+100” in vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta  4. Transport sustenabil.

 

Obiectivul general al proiectului este: cresterea mobilitatii pe rețeaua de infrastructură rutieră TEN-T, asigurand cresterea gradului de siguranta rutiera in aria de incidenta a comunei Budesti , judet Valcea si a orasului Craiova, prin scaderea numarului de accidente rutiere si fluidizarea traficului.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 7 km 170+752 cu DN 67 km 198+764.

- Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 65 km 6+050 cu DN 65F km 14+100.

 

 

Valoarea totală a  proiectului este de 1.961.255,09 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de  1.650.029,49 lei, contributia publica nationala 0,00 lei, iar TVA aferent reprezinta 311.255,60 lei.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de la data semnarii Contractului de Finantare pana la data de 31.12.2023.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.