---

You are here

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 București, 01.02.2023

„Modernizare DN28B, Târgu-Frumos –Botoșani, km 0+000 – km 76+758”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit, in data de 07.12.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr. 206 pentru proiectul „Modernizare DN28B, Târgu-Frumos –Botoșani, km 0+000 – km 76+758” în vederea acordării  de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – proiecte noi de investiții, Operatiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității regiunii și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile – prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului în zonele tranzitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Reabilitarea a 71,512 km de drum

2. Pod nou: 1 buc

3. Poduri reabilitate: 8 buc

4. Creșterea indicelui de accesibilitate de minim 10% în primul an de operare a proiectului – anul 2024.   

Valoarea totală a proiectului este de 365.638.205,87 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de  Dezvoltare Regională – 261.704.951,36 lei, 15% contribuția proprie – 46.183.226,69 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 97 luni, respectiv între data 04.12.2015 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129313

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.