---

You are here

 

 

București, 15.06.2023

 

„Modernizare DN52 Alexandria – Turnu Magurele km 1+350 - km 44+600; km 49+194 - km 52+649”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 12.06.2023, încheierea Contractului de Finanțare nr.244 pentru proiectul Modernizare DN52 Alexandria – Turnu Magurele km 1+350 - km 44+600; km 49+194 - km 52+649in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific - OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – proiecte noi de investitii, Operațiunea - Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului este acela de a sustine cresterea economica in Romania si in zona traversata de drumul national DN52 prin imbunatatirea infrastructurii rutiere si implicit a conditiilor de confort si siguranta a traficului si a conditiilor de viata, de mediu si sociale ale locuitorilor din zona.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt modernizarea a 45,955 km, 6 poduri, 6 intersectii

 

Valoarea totală a proiectului este de 173,788,706.87 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 118,554,534.46 lei, 15% contribuția proprie 20,921,388.42 lei, diferenta de 34.312.783,99 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 53 luni, respectiv între data 01.08.2019 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 138026

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.