---

You are here

Miercuri, 27.09.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “Elaborare Studiu de Fezabilitate Lărgire la 3 benzi pe sens a autostrăzii A1, București – Pitești, Elaborare Studiu de Fezabilitate Lărgire la 3 benzi pe sens a autostrăzii A2, București – Fundulea, Revizuire Studiu de Fezabilitate Lărgire la 3 benzi pe sens a autostrăzii A3, Moara Vlăsiei – Dumbrava”.

Până la termenul limită au depus oferte urmatorii operatori economici:

1.         INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL

2.         Asocierea PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL (lider) – PROSPECT DRILL SRL – CREATIVE ROAD DESIGN SRL

3.         Asocierea EUROCERAD INTERNATIONAL SRL (lider) - SPECIALIST CONSULTING SRL

4.         TOTAL BUSINESS LAND

Contractul prevede realizarea următoarelor tipuri de servicii:

- Expertiza Tehnică pentru fiecare dintre sectoarele de autostradă A1 București - Pitești; A2 București - Fundulea și respectiv A3 Moara Vlăsiei – Dumbrava;

- Studiul de Fezabilitate (SF) pentru fiecare dintre sectoarele de autostradă A1 București -Pitești și A2 București - Fundulea;

- Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF) pentru sectorul de autostradă A3, Moara Vlăsiei – Dumbrava.

Durata Contractului este de 18 luni, din care 17 luni pentru realizarea celor 3 Studii de Fezabilitate.

Valoarea estimată a procedurii este de 29.778.632,99 milioane de lei (fără TVA) iar sursa de finantare este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile. 

În perioada următoare, comisia de evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.