---

You are here

 

 

Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de  29.11.2018, Contractul de Finanțare nr.23 pentru Proiectul  Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București, finanțat prin  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară AP 1. Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv specific OS 1.1 Creșterea mobilității pe reteaua rutieră TEN-T centrală.

Localizarea proiectului: Municipiul București și Județul Ilfov

Scopul și obiectivele generale ale proiectului Obiectivul general al acestui proiect este de a finaliza rețeaua de drumuri orbitale București pentru a asigura interconectivitatea adecvată între 3autostrăzi existente și drumurile naționale cu statut de drumuri europene, autostrăzi și drumuri europene pentru care km 0 este definit în Bucureşti.

Obiectivele principale ale proiectului (construirea a 51.195 km de secțiune de autostradă 2x2 nouă (sector sud A0 București-centura ocolitoare la profil de autostradă); modernizarea a 20.219 km de drum național pe sectoarele A1-DN7 și DN2-A2, parte a centurii existente a Bucureștiului (din care 8,695 km pentru sectorul A1-DN7 și 11,524 km pentru sectorul DN2-A2); construirea a 4 Pasaje (Domnești, Mogoșoaia, Oltenița și Berceni); lărgirea la 4 benzi a 14.525 km din centura existentă a Bucureștiului între A1-DN5) sunt în conformitate cu LIOP 2014-2020, Axa Prioritară AP 1. Îmbunatățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv tematic 7, Obiectivul specific 1.1-Creșterea mobilității pe rețeaua de drumuri TEN-T-centrală.

Descrierea proiectului:

Rezultate preconizate (proiect):

1. Construcția a 51.195 km de secțiune de autostradă 2x2 nouă (sector sud A0 București-centura ocolitoare la profil de autostradă),42 poduri și pasaje, 5 puncte de interconexiune, 4 parcări pe termen scurt, 1 zonă de servicii, 1 centru de întreținere și coordonare și 1 punct de sprijin și întreținere;

2. Modernizarea a 20,219 km de drum național pe sectoarele A1-DN7 și DN2-A2, parte a centurii existente a Bucureștiului (din care 8,695 km pentru sectorul A1-DN7 și 11,524 km pentru sectorul DN2-A2), împreună cu sectorul A1-DN7: 2 poduri reabilitate, 1 pasaj reabilitat, 3 poduri noi, 2 pasaje noi, 11 intersecții, 1 parcare; sectorul DN2-A2: 2 pasaje reabilitate, 3 pasaje noi, 4 intersecții, 1 parcare, 1 punct de întoarcere cu sens giratoriu; - Punctul de întoarcere pe centura București în zona autostrăzii A1: 1 punct de întoarcere, 1 parcare.

3. Construirea a 4 Pasaje (Pasajele Domnești, Pasajele Mogoșoaia, Oltenița și Berceni)

4. Lărgirea la 4 benzi a 14.525 km din centura existentă a Bucureștiului  între sectorul A1-DN5, care include: 3 pasaje noi, 1 parcare reabilitată, 3 parcări noi și 5 intersecții.

5. Reducerea timpului de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T de la 92,5 minute (valoare la începutul perioadei de implementare) până la 60,9 minute pentru ruta A3-DN6  și de la 98,6 minute (valoare la începutul perioadei de punere în aplicare) la 55,5 minute pentru ruta A2-A1.

Componenta 1 : Autostrada de Centura Bucuresti Sud de la km 0+000-km 100+900.

Lot 1 - Sectorul 1 de la km 52+070-km 52+770 aferent Centurii de Nord; - Sectorul 2 de la km 52+770-km 69+000 aferent Centurii de Sud.

Lot 2 - Km 69+000-km 85+300.

Lot 3: - Sectorul 1 de la Km 85+300- km 100+765 aferent centurii de Sud; - Sectorul 2 de la km 0+000-km 2+500 aferent Centurii de Nord.

Componenta 2- Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN7 si DN2 - A2

Lot 1 -  Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN7;

Lot 2 -  Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre DN2 - A2

Componenta 3- Pasaj Domnesti

Componenta 4-Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520”

Lot 1: Amenajare nod rutier CB DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190

Lot 2: Amenajare nod rutier CB DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600

Componenta 5- Pasaj Mogosoia

Componenta 6- Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN5

Lot 1:  Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765

Lot 2: Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre 54+700 si DN5 (km 40+000)

Conform Actului Aditional nr. 5/17.08.2023

Valoarea totala a proiectului: 7.597.780.021,21 lei

Valoarea cofinantarii asigurate de UE44.384.579.297,81 lei

Valoarea finanțării naționale773.749.287,80 lei

Perioada de implementarea proiectului este de 120 luni, respectiv intre data 01.01.2014 si 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect:120234

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.