---

You are here

 

 

 

București,06.12.2023

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii “Amenajare pasaj pietonal subteran DN 2 km 277+616, in localitatea Nicolae Balcescu, jud. Bacău”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, au convenit în data de 24.11.2023, încheierea Contractului de Finanțare nr. 39 pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii “Amenajare pasaj pietonal subteran DN 2 km 277+616, in localitatea Nicolae Balcescu, jud. Bacău” în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta,Componenta  4. Transport sustenabil; Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta eliminarea punctelor negre/ hotspoturilor în materie de siguranță rutiera, prin creșterea gradului de siguranță rutieră pe rețeaua de drumuri naționale, prin amenajarea unui pasaj pietonal subteran pe DN2, km 277+616.

Valoarea totală a  proiectului este de 84.913,01 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 0,00 lei, cofinantarea nationala reprezinta 71.355,47 lei, iar TVA aferent reprezinta 13.557,54 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului incepe de la data semnarii acestuia, respectiv din 24.11.2023 pana la 31.12.2026, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.