---

You are here

Marți, 09.01.2024, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Proiectarea și execuția lucrărilor de deviere a traseului situate între km 10+009 - km 12+000 si km 21+406 – km 24+890, aferente autostrăzii Brașov - Târgu Mureș – Cluj - Oradea, subsecțiunea 3A2: Nădășelu - Mihăiești (km 8+700 – km 25+500).

 

Până la termenul limită a depus ofertă urmatorul operator economic:

Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - ILGAZ INSAAT TICARET A.S. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L (Turcia – Romania).

Lucrările aferente zonei cuprinse între km 10+009 și km 12+000 presupun devierea traseului spre aval, prin construirea unui viaduct cu lungimea de 1,2 km fundat pe piloți forați de diametru mare, neafectând în niciun fel versantul din zona lucrărilor.

În ceea ce privește zona cuprinsă între km 21+406 și km 24+890, traseul autostrăzii se va devia în zona km 21+406,49 prin construirea unui viaduct cu lungimea de aproximativ 2 km, conducând la depășirea în aval a traseului drumului național DN 1F precum și a cursului Pârâului Topa Mică, ajungând pe malul stâng al acestuia, într-o zonă relativ plană. Racordarea la traseul existent se va realiza în zona km 24+890 al traseului inițial.

Durata Contractului este de 27 de luni, din care 9 luni perioada de proiectare și 18 luni execuția lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului este de 1.114.273.701,00 lei fără TVA, sursa de finanțare fiind asigurată prin Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR).

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.