---

You are here

VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPULUI ARAD- EST

 

 

București, 09.01.2024

„VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPULUI ARAD - EST”

 

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. in parteneriat cu Judetul Arad, in calitate de Beneficiar al finantarii,  și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 21.12.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.264/21.12.2023 pentru proiectul „VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPULUI ARAD- EST”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului; OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

Obiectivul general al proiectului consta in: imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile - prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului in zonele tranzitate. Prin implementarea proiectului, vor fi atinse urmatoarele deziderate:

• Cresterea mobilitatatii populatiei si a bunurilor – prin reducerea timpului de calatorie datorat sporirii vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de marfuri si calatori

• Reducerea costurilor de transport – prin realizarea acestui proiect, soferii vor economisi timp si energie si isi vor reduce cheltuielile cu combustibilul si intretinerea autovehicolelor.

• Cresterea gradului de siguranta al traficului - prin fluidizarea traficului

Obiectivul specific al proiectului: il reprezinta constructia unei variante de ocolire (drum nou) in lungime de 11 km, amenajarea a 7 intersectii, constructia unui pod si realizarea unui pasaj. Un alt obiectiv specific este  reducerea timpului de parcurs cu aproximativ 9 minute pentru deplasarile cu autoturismul si in medie 10 minute pentru deplasarile vehiculelor de marfa.

Valoarea totală a proiectului este de 372.605.354,19 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 268.002.193,87 lei, 15% contributia proprie – 47.294.504,79 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 73 luni, respectiv intre data de 29.12.2017 si 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 142374.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.